Ikke udvist, trods flere betingede udvisninger og advarsel om udvisning

Advokat Dickmeiss var forsvarer for en klient, der var tiltalt for vold i gentagelsestilfælde samt en række andre forhold vedrørende brugstyveri og færdselslovsovertrædelser. Klienten blev frifundet for udvisning. Tidligere dømt for personfarlig kriminalitet og betinget udvist Klienten var tidligere gentagne gange dømt for personfarlig kriminalitet og 3 gange tidligere betinget udvist og en gang efter […]