Delvis frifindelse: 30 dages rent betinget fængselsstraf for flere forhold af dokumentfalsk

Niclas Turan Kandemir var beskikket for en klient, der blev tiltalt for 4 forhold af dokumentfalsk efter straffelovens §171, hvoraf 3 af forholdene blev henført under straffelovens §81d, der udløser dobbeltstraf på grund af strafskærpelse afledt af coronaepidemien. Klienten har nægtet sig skyldig i alle forhold, særligt i forhold 1, der relaterede sig til en […]

Frifindelse for skunk/hashproduktion

Forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemir var forsvarer for en klient, der med 2 andre medtiltalte var tiltalt for straffelovens §191 – lov om euforiserende stoffer – for blandt andet at have dyrket og besiddet skunkplanter til, hvad der svarer til ca. 12 kg. hash med henblik på videreoverdragelse mod betydeligt vederlag, og straffelovens §181 for brandstiftelse […]

EU-borger frifundet for udvisning for vold mod ægtefælle

Forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemir var forsvarer for en EU-borger, der var tiltalt for at have udøvet vold mod ægtefælle i form af lussing og knytnæve, jf. straffelovens § 244. Anklagemyndigheden nedlagde en strafpåstand om 60 dages ubetinget fængselsstraf samt udvisning af Danmark. Forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemir nedlagte påstand om, at klienten skulle idømmes fængselsstraf i […]

Frifindelse for vold

Forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemir var forsvarer for en person, der var tiltalt for at have tildelt en person flere knæspark i hoved og mave, jf. straffelovens § 244. Efter bevisførelsen påstod anklagemyndigheden en ubetinget fængselsstraf i 40 dage og i øvrigt overlod til retten, hvorvidt straffen skulle gøres betinget. Konflikt var mellem to personer i […]

Frifindelse for betinget frakendelse af førerretten

Forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemir var forsvarer for en person, der var tiltalt for at have tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, jf. færdselslovens § 125, stk. 1 nr. 1. Af tiltalen fremgik det, at tiltalte skulle have tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden ved at have foretaget et venstresving ind på et parkeringsområde, hvorved der skete sammenstød […]

Frifindelse for udvisning og frifindelse for meddelelse af advarsel om udvisning i landsretten

Forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemir var forsvarer for en person, der var tiltalt for at have udøvet vold mod tjenestemand, jf. straffelovens § 119. I byretten blev den tiltalte idømt betinget fængselsstraf i 30 dage og ligeledes tildelt en advarsel om udvisning. Forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemir ankede afgørelsen til landsretten og gjorde gældende, at der skulle […]

Frifindelse for udvisning af en person der tidligere er idømt betinget udvisning

Forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemir var forsvarer for en mand, der var tiltalt for i alt 9 forhold, herunder grov vold, vold mod tjenestemand, simpel vold, jf. §§ 119, 244 og 245 m.v. Klienten, der var udlænding, havde talrige domme for ligeartet kriminalitet samt er tidligere idømt betinget udvisning og har herudover været i fængsel i […]

Frifindelse for vold mod samlever

Forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemir var forsvarer for en person, der var sigtet for i længere tid at have udøvet vold mod sin samlever, jf. straffelovens § 244. Efter bevisførelsen påstod anklagemyndigheden en ubetinget fængselsstraf i ca. 3 måneder, under henvisning til at voldsepisoderne har foregået i en længere periode. Forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemir nedlagde påstand […]

Frifindelse for vold på grund af nødværge

Forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemir var forsvarer for en ung mand, der var sigtet for vold, jf. straffelovens § 244, idet han havde tildelt en anden person flere knytnæveslag i ansigtet, hvilket medførte, at personen mistede bevidstheden, faldt og fik behandlingskrævende skader i ansigtet. Efter bevisførelsen påstod anklagemyndigheden en ubetinget fængselsstraf på mellem 3-5 måneder på […]