Søg
Close this search box.

Simpel vold

I dette indlæg gennemgår vi simpel vold – hvad det er, hvilken paragraf det hører til og hvilke typiske former for simpel vold der dømmes for.

Hvad er simpel vold? Enkel definition

Simpel vold er den mest hyppige form for vold – og kommer f.eks. til udtryk ved gade- og barslagsmål. 

Typisk kommer simpel vold til udtryk ved skub, knytnæveslag og i mindre grad spark til kroppen. Hvis volden skal kunne defineres som simpel, skal den have medført begrænsede skader til offeret, og antallet af medvirkende skal være relativt få.

Følgende er typiske kendetegn ved simpel vold:

  • Ingen våben involveret
  • Begrænsede skader til offeret – domstolene har flere gange defineret slag, spyt til ansigtet ansigtet, rive i hår, klippe hår af som værende simpel vold
  • Ikke et gruppeoverfald – få personer involveret i volden

 

Simpel vold bagatelgrænse

Et hyppigt emne inden for simpel vold er, hvor bagatelgrænsen er. Hertil er kast af vand mod andre et godt eksempel. 

Generelt kan kast af vand deles op i 2 – kaste vand på kroppen og kaste vand i ansigtet. 

Hvis man kaster vand på kroppen af en anden, er det som udgangspunkt ikke vold – men i stedet en æreskrænkelse/ringeagtsytring. Det er denne sag et godt og konkret eksempel på

Kaster du vand eller f.eks. en drink i ansigtet på en anden, kan det som udgangspunkt straffes som simpel vold. Det er denne sag et godt og konkret eksempel på

Er en lussing vold?

En lussing er flere gange blevet straffet som vold og kan dermed i nogle tilfælde defineres som simpel vold.

F.eks. blev denne mand idømt 20 dages fængsel for en lussing mod kvinde. Og denne mand blev idømt 20 dages betinget fængsel og 30 timers samfundstjeneste for en lussing mod en anden mand.

Eksempel på dom for knytnæveslag

Et knytnæveslag til ansigtet er et hyppigt eksempel på simpel vold.

Denne 31-årige blev f.eks. idømt 40 dages betinget fængsel og 60 timers ulønnet samfundstjeneste for et knytnæveslag på en anden mand.

Og denne 24-årige mand blev idømt 60 dages fængsel og samfundstjeneste for skub og knytnæveslag mod en anden mand.

Simpel vold straf

Simpel vold straffes efter straffeloven § 244. Den dømte kan straffes med op til 3 års fængsel, men i praksis er straffen oftest markant lavere, som vi også ser i eksemplerne ovenfor.

Som udgangspunkt straffes simpel vold med ubetinget fængsel, men i 1. gangstilfælde kan man som udgangspunkt blive idømt en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, hvis ens personlige forhold er gode.

Simpel vold i straffeloven: § 244 strafferamme

Bestemmelsen i § 244 har følgende ordlyd:

§244 – Simpel vold. Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.”