Tvangsfjernelse

Advokatbistand til akutte situationer

Forsvarsadvokaterne Dickmeiss hjælper som advokat i tvangsfjernelsessager, afbrydelse eller overvåget samvær.

Både for forældre og børn kan tvangsfjernelse være noget af det værste, man kan blive udsat for som familie. Det er kommunen, der i akutte situationer via formanden eller ved kommunens indstilling via børn- og ungeudvalget, der træffer afgørelse om tvangsfjernelse.

Både forældre og det barn, der er fyldt 12 år, har et krav på gratis advokatbistand under sagens behandling i børn- og ungeudvalget, og ret til selv at vælge advokat.

Hos Forsvarsadvokaterne Dickmeiss kan vi som familieretsadvokater hjælpe og bistå forældrene eller barnet, der er fyldt 12 år, med bistand og advokatrådgivning i forbindelse med sagens behandling for børn- og ungeudvalget.

Tvangsfjernelse bør helst undgås eller begrænses

Det bedste er naturligvis at undgå tvangsfjernelse, hvis det ikke absolut er påkrævet, idet et sådant indgreb er meget voldsomt. Vi anbefaler derfor, at man tager kontakt til os så tidligt som muligt i forløbet, hvis kommunen har varslet en eventuel tvangsfjernelse til forældrene.

Vores oplevelse er, at tvangsfjernelser bedst undgås, når vi som advokater kommer tidligt ind i forløbet og der bliver lagt en god strategi for, hvordan tvangsfjernelse helt kan undgås eller begrænses mest muligt. Det sker blandt andet ved fastsættelse af en kortere genbehandlingsfrist m.v.

Brug jeres ret til gratis advokathjælp og kontakt os gratis og uforpligtende for at drøfte din sag