Søg
Close this search box.

Case

Vollsmose – brandbombesagen

Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit.

Vollsmose – brandbombesagen – Ikke hjemmel til at smide lejer ud af bolig

Østre Landsret har den 11. september 2017 afsagt dom i en afledt sag fra den såkaldte Brandbombe-sag i Vollsmose, hvor lejeren var blevet smidt ud af sit lejemål, som følge af, at lejerens søn havde deltaget i urolighederne mod politiet. I byretten havde lejeren fået medhold i, at ophævelsen var uberettiget, fordi en ophævelse manglede proportionalitet. Østre Landsret har nu statueret, at der slet ikke er hjemmel til at smide lejeren ud. Fyns Almennyttige Boligselskab havde ophævet lejemålet med den begrundelse, at sønnens adfærd var en tilsidesættelse af god skik og orden i området, og at sønnens adfærd var af en så grov karakter, at det var nødvendigt at ophæve lejemålet. Advokat Dickmeiss, der var advokat for lejeren, bestred, at Fyns Almennyttige Boligselskab kunne ophæve lejemålet, idet der ikke var den fornødne hjemmel til at ophæve lejemålet. Således var der ikke den nødvendige tilknytning mellem sønnens adfærd og det lejemål ophævelsen vedrørte. Det lejemål som ophævelsen vedrørte lå i Birkeparken, mens de uroligheder som sønnen havde
deltaget i, var begået i Bøgeparken.

Landsretten gav advokat Dickmeiss medhold i denne betragtning.

Landsretten fandt således, at de bestemmelser i Almenlejeloven, som Fyns Almennyttige Boligselskab havde påberåbt sig til støtte for ophævelse af lejemålet, angår lejerens forpligtelser i forhold til den ejendom, hvor lejeren bor. Landsretten fandt ikke, at den kriminalitet som lejerens søn var fundet skyldig i, havde været til gene for ejendommen, dens udlejer, dens ansatte, lejere i ejendommen eller andre der lovligt færdedes i ejendommen, og at lejeren i øvrigt ikke havde misligholdt sin forpligtelse på en sådan måde, at hendes fjernelse er påkrævet.

Landsretten fandt endvidere ikke, at der fandtes at foreligge oplysninger om andre vægtige grunde, der gjorde det særligt magtpåliggende for udlejer at blive løst fra lejeforholdet, hvorfor landsretten tilsidesatte udlejers ophævelse og opsigelse af lejemålet. Dommen er af principiel betydning, idet det statueres, at en udlejer ikke uden videre kan ophæve/opsige en lejer bare fordi en person fra lejerens husstand laver kriminalitet i den bydel, hvor personen bor. En ophævelse kræver, at der er en særlig tilknytning til den ejendom, hvor den pågældende bor og en person der bor i f.eks. bor Vollsmose kan således ikke uden videre smides ud af sit lejemål, med henvisning til at han har begået noget kriminalitet i Vollsmose, såfremt kriminalitet er begået i en anden ejendom og der ingen tilknytning er, til den ejendom hvor personen bor.

Landsretten har herved statueret, at udlejere i almennyttige boliger ikke har en udvidet beføjelse eller adgang til at kunne opsige eller ophæve et lejemål som følge af en lejers kriminalitet.

For yderligere oplysninger om dommen kan advokat Dickmeiss eller advokat Niclas Turan Kandemir kontaktes på 63 130 130.

Odense
11.09.17 …Advokatfirmaet Dickmeiss har kontor i Odense og hjælper dagligt mange med spørgsmål vedrørende familiesammenføring og opholdstilladelse.

Del indlæg