Søg
Close this search box.

Tyveri

Hvad er tyveri?

Tyveri kendetegnes ved, at man tilegner sig noget, der ikke retmæssigt tilhører en, med henblik på berigelse. Tyveri skal ikke forveksles med røveri, hvor man bruger magt til at sikre tilegnelsen.

I denne artikel vil vi heller ikke fokusere på økonomisk kriminalitet som f.eks. underslæb og hvidvask

Hvad er straffen for tyveri?

Straffen for tyveri varierer naturligvis meget, da der findes mange forskellige former for tyveri. Typisk opererer man med en strafferamme på op til 1 år og 6 måneder, men straffen kan stige helt op til 6 års fængsel, hvis nogle specielle betingelser er opfyldt, herunder:

  • Hvordan tyveriet er udført – er der f.eks. tale om indbrud?
  • Værdien af den stjålne genstand – et tyveri af en bankkonto på flere millioner straffes naturligvis højere end 5 æbler fra det lokale supermarked.
  • Hvor mange, der har stået for tyveriet – hvis det er en bande, stiger straffen f.eks.


Alt dette har din forsvarsadvokat styr på. Han ved blandt andet, hvor lav en straf du kan komme ned på, hvis det stjålne har en dårlig værdi.

Større straf for indbrudstyveri

Straffelovens §276a er blevet vedtaget for at sætte fokus på forskellen mellem almindeligt tyveri og indbrudstyveri.

Indbrudstyveri indebærer, at en gerningsmand tvinger sig adgang til et rum eller hus, der er lukket eller på anden måde afskærmet for andre – og derefter tager noget med sig af værdi.

Indbrudstyveri er således overtrædelse af to love i straffeloven – uretmæssigt at tvinge sig adgang til et sted (indbrud) og derpå stjæle noget fra stedet (tyveri). 

Derfor straffes indbrudstyveri også hårdere end almindeligt tyveri – som udgangspunkt med fængsel i 40 dage. Du kan se et eksempel på en straf for indbrudstyveri længere nede på siden. 

Eksempel på straf for tyveri: Butikstyveri

Butikstyveri straffes typisk med det dobbelte af varens pris. Så hvis du har stjålet et par sneakers til 1.000 kroner, kan du forvente en bøde på 2.000 kroner.

Her kan du se et eksempel på en lokalpolitiker, der blev dømt 6 dagbøder for butikstyveri.

Konsekvenser ved butikstyveri – straffeattest eller ej?

Hvis du er under 18 år og bliver taget for første gang, vil det som udgangspunkt stå på din straffeattest i 1 år.

Er du over 18 år eller blevet taget før, vil det som udgangspunkt stå på straffeattesten i 2 år.

Eksempel på straf for tyveri: Indbrudstyveri

Som udgangspunkt straffes indbrudstyveri med betinget fængsel i 30 dage. Du skal udføre samfundstjeneste for at undgå din fængselsstraf.

Dette forudsætter dog, at det er et ”mildt” tilfælde. Hvis der i stedet er tale om organiseret kriminalitet, og indbrudstyveriet er foregået hos mange huse og dermed sat i system, er straffen højere. Det kan i disse tilfælde straffes med op til flere års fængsel.

Her kan du se et eksempel på to tyve, der er blevet straffet med flere års fængsel for op mod 90 indbrud.

Eksempel på straf for tyveri: Brugstyveri

Brugstyveri er tyveri af f.eks. en bil med henblik på at bruge den til eget formål. Afhængig af grovheden kan det straffes med op til 1,5 års fængsel.

Som udgangspunkt straffes brugstyveri af en bil med 14 dages ubetinget fængsel, hvis det er første gang. Hvis tyven er under 18, kan det gøres ubetinget med vilkår om samfundstjeneste.

Her kan du se et eksempel på tre unge mænd, der blev sigtet for brugstyveri, da de kørte i en stjålet bil.

Eksempel på straf for tyveri: Ulovlig omgang med hittegods

Ulovlig omgang med hittegods er, når gerningsmanden tager noget, der tilhører en anden, som den anden person har glemt.

Der er ikke defineret konkrete straffe for ulovlig omgang med hittegods, men det kan straffes på lige fod med almindelig tyveri.

Her kan du set et eksempel på en 59-årige kvinde, der blev straffet for at tage efterladte penge i en hæveautomat.

Straf for tyveri på arbejdspladsen

Tyveri på arbejdspladsen straffes på samme måde som almindeligt tyveri. Dermed kan straffen gå fra små bøder til op til flere års fængsel, afhængig af det stjålne beløb og grovheden af forseelsen.

Se et eksempel her med denne kvinde, der blev idømt 30 dages betinget fængsel for at stjæle fra sin arbejdsplads, en Q8-tank.

Bestemmelsen i straffeloven har følgende ordlyd:

§276 – For tyveri straffes den, som uden besidderens samtykke borttager en fremmed rørlig ting for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved dens tilegnelse. Med rørlig ting sidestilles her og i det følgende en energimængde, der er fremstillet, opbevaret eller taget i brug til frembringelse af lys, varme, kraft eller bevægelse eller i andet økonomisk øjemed.

§276a – For indbrudstyveri straffes den, som uberettiget skaffer sig adgang til fremmed hus og uden besidderens samtykke borttager en fremmed rørlig ting for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved dens tilegnelse.