Tyveri

Tyveri

Tyveri kendetegnes ved, at man tilegner sig noget, der ikke retmæssigt tilhører en, med henblik på berigelse. Tyveri skal ikke forveksles med røveri, hvor man bruger vold til at sikre tilegnelsen. I denne artikel vil vi heller ikke fokusere på økonomisk kriminalitet som f.eks. underslæb og hvidvask

Strafferamme

Straffen for tyveri varierer naturligvis meget, da der findes mange forskellige former for tyveri. Typisk opererer man med en strafferamme på op til 1 år og 6 måneder, men straffen kan stige helt op til 6 års fængsel, hvis nogle specielle betingelser er opfyldt, herunder:

  • Hvordan tyveriet er udført – er der f.eks. tale om indbrud?
  • Værdien af den stjålne genstand – et tyveri af en bankkonto på flere millioner straffes naturligvis højere end 5 æbler fra det lokale supermarked.
  • Hvor mange, der har stået for tyveriet – hvis det er en bande, stiger straffen f.eks.

Alt dette har din forsvarsadvokat styr på. Han ved blandt andet, hvor lav en straf du kan komme ned på, hvis det stjålne har en dårlig værdi.

Bestemmelsen i straffeloven har følgende ordlyd:

§276 – For tyveri straffes den, som uden besidderens samtykke borttager en fremmed rørlig ting for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved dens tilegnelse. Med rørlig ting sidestilles her og i det følgende en energimængde, der er fremstillet, opbevaret eller taget i brug til frembringelse af lys, varme, kraft eller bevægelse eller i andet økonomisk øjemed.