Søg
Close this search box.

Dokumentfalsk

Hvornår straffes man for dokumentfalsk?

Du kan blive straffet for dokumentfalsk, hvis du konstruerer et dokument på falsk information til egen vindings skyld. 

Det spiller ingen rolle, om dokumentet er fysisk eller elektronisk – så længe, du har anvendt forfalskede oplysninger i ond tro, med henblik på at få en gevinst ud af din forfalskning, vil du blive straffet for dokumentfalsk.

Dokumentfalsk indebærer typisk, at man forfalsker en underskrift, ændrer vigtige tal i et dokument, såsom et eksamensbevis eller en kontrakt, eller misbruger en fuldmagt.

Advokat til anklage om dokumentfalsk

Forsvarsadvokaterne Dickmeiss hjælper dig gerne, hvis du står i en sag omhandlende dokumentfalsk. Vi har omfattende erfaring med alle typer sager om dokumentfalsk – både store og små.

Dermed ved vi, hvad vi skal fokusere på, så din chance for frifindelse bliver størst mulig.

Dokumentfalsk strafferamme

Dokumentfalsk kan i særligt grove tilfælde give helt op til 6 års fængsel. Den fulde straf dømmes dog sjældent, og man ser i langt højere grad bødestraffe eller fængsel på op til 2 år.

Alt dette afhænger typisk af  forsvarsadvokatens indsats. En dygtig forsvarsadvokat vil hjælpe alle relevante forhold frem i lyset, så klienten får en så mild straf som muligt.

Eksempel: Straf for falsk ID – f.eks. pas

At benytte et falsk ID, f.eks. for at komme ind på aldersbegrænsede diskoteker som ung under 18, er strafbart. Det er dog ikke som udgangspunkt omfattet af loven for dokumentfalsk §171, men i stedet af §174. I særligt grove tilfælde vil man dog betegne det som dokumentfalsk.

Straffen for at benytte falsk ID er som udgangspunkt en bøde på 3000 kroner, men det kan straffes med op til 40 dages betinget fængsel.

Eksempel: Straf for falsk kørekort

Forfalsket kørekort straffes som dokumentfalsk – men vil afhænge af den sigtedes forhold. Der er flere eksempler på straffe for falske kørekort, der både er resulteret i 40 timers samfundstjeneste og 30 dages betinget fængsel.

Eksempel: Straf for falske Coronapas

Forfalskning af Coronapas straffes også som dokumentfalsk – det er flere gange bekræftet af både myndigheder og politiet. Politiet beretter f.eks. om en række elever, der har mødt op til køreprøve med forfalsket Coronapas.

Det er også set, at gymnasieelever har forfalsket Coronapas i forbindelse med en undervisning på gymnasiet.

Falske Coronapas er også indbefattet af de såkaldte dobbeltstraffe, der uddeles ved Covid-relaterede forbrydelser, og derfor kan en straf på eksempelvis 20-40 dages betinget fængsel blive fordoblet.

Eksempel: Straf for falsk lægeerklæring

En falsk lægeerklæring straffes også som dokumentfalsk.

Der har været flere eksempler på straffe i medierne – heriblandt en gymnasieelev, der blev tildelt 30 dages betinget fængsel for at forfalske en lægeerklæring for at slippe for idræt, en universitetsstuderende der forfalskede en lægeerklæring for at slippe for en eksamen, samt en 40-årig mand, der indsendte forfalskede lægeerklæringer til retten i forbindelse med en skilsmisse.

Eksempel: Straf for falsk eksamensbevis

Et falsk eksamensbevis straffes som dokumentfalsk – og det straffes hårdere, hvis effekten af det falske eksamensbevis har været betydelig.

Der findes en række eksempler på, at et falsk eksamensbevis er straffet som dokumentfalsk. Heriblandt en kvindelig studerende, der via et forfalsket eksamensbevis fra universitetet opnåede ansættelse som advokatfuldmægtig og senere som underviser på et universitet. Hun blev idømt 60 dages ubetinget fængsel.

5 ansøgere til optagelse på UCL havde ændret i deres karakterer, da de ellers ikke ville blive optaget. Alle 5 blev idømt 40 dages betinget fængsel og 60 timers samfundstjeneste.

Bestemmelsen i straffeloven har følgende ordlyd:

§171. Den, der gør brug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold, straffes for dokumentfalsk.

Stk. 2. Ved et dokument forstås en skriftlig eller elektronisk med betegnelse af udstederen forsynet tilkendegivelse, der fremtræder som bestemt til at tjene som bevis.

Stk. 3. Et dokument er falsk, når det ikke hidrører fra den angivne udsteder, eller der er givet det et indhold, som ikke hidrører fra denne.

Straffelovens § 172 om strafferammen for dokumentfalsk:

§172. Straffen for dokumentfalsk er bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Er dokumentfalsk af særligt grov karakter, eller er et større antal forhold begået, kan straffen stige til fængsel i 6 år.