Spirituskørsel og narkopåvirket kørsel

Spirituskørsel og narkopåvirket kørsel

Spirituskørsel og narkopåvirket kørsel varierer utroligt meget. Det skyldes, at man naturligvis kan være både lidt og meget påvirket. Logisk udmunder det sig i, at straffene er højere, hvis man er mere påvirket, og lavere hvis man er mindre påvirket.

Du bliver desuden straffet hårdere, hvis du både er påvirket af spiritus og narko, f.eks. THC, det aktive stof i hash. 

Din forsvarsadvokat kan altid hjælpe dig med at finde formildende omstændigheder i din sag og hjælpe dig med at gennemskue, hvad der er op og ned.

Strafferamme

For spirituskørsel straffes du oftest med både frakendelse af kørekort og bøde. Bøden regnes ud således: Netto månedsløn gange din promille. Hvis din månedsløn er 15.000 efter skat, og din promille er 1,1, skal du altså betale 16.500 kroner i bøde.

På samme måde vil du blive straffet med 0,5 gange din månedsløn, hvis du har lav koncentration af THC i blodet, mens den vil stige til 1 gange din månedsløn, hvis koncentrationen er høj. Straffen er højere, hvis stofferne er hårdere.

Din straf vil afhænge af den individuelle situation, men nogle tilfælde straffes oftest med ubetinget frakendelse af kørekortet:

  • Din promille er over 1,2, mens du fører køretøjet
  • Du kører narkokørsel med særligt skærpende omstændigheder – som f.eks. at du har indtaget et særligt bevidsthedspåvirkende stof, der påvirker din dømmekraft i særlig grad.

Du vil straffes med betinget frakendelse af dit kørekort, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

  • Du har kørt spirituskørsel med en promille på mellem 0,5 og 1,2

Det gælder desuden, at straffen er hårdere, hvis det ikke er første gang, du bliver straffet for et lignende forhold.

Bestemmelsen i straffeloven har følgende ordlyd:

§53 – For spirituskørsel straffes den, som fører eller forsøger at føre et motordrevet køretøj efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen overstiger 0,50 promille, eller at alkoholkoncentrationen i udåndingsluften under eller efter kørslen overstiger 0,25 mg pr. liter luft.

Stk. 2 – For spirituskørsel straffes endvidere den, som fører eller forsøger at føre et motordrevet køretøj efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at den pågældende ikke kan føre køretøjet på betryggende måde.

§54 – Et motordrevet køretøj må ikke føres eller forsøges ført af nogen, hvis blod under eller efter kørslen indeholder

1) bevidsthedspåvirkende stoffer, som efter regler fastsat af transport-, bygnings- og boligministeren er klassificeret som farlige for færdselssikkerheden, og som ikke er indtaget i henhold til en lovlig recept, jf. dog nr. 2 og 4,

2) tetrahydrocannabinol (THC) i et sådant omfang, at indholdet i blodet overstiger 0,001 mg THC pr. kilogram blod, og som ikke er indtaget i henhold til en lovlig recept,

3) stoffer, der er omfattet af nr. 1, og som den pågældende har indtaget i henhold til en lovlig recept, hvis indtagelsen ikke er sket i overensstemmelse med recepten, eller

4) tetrahydrocannabinol (THC), som den pågældende har indtaget i henhold til en lovlig recept, hvis indtagelsen ikke er sket i overensstemmelse med recepten.

Ved fortsat at bruge webstedet accepterer du brugen af cookies. mere information

Cookie-indstillingerne på dette websted er angivet til "Tillad Cookies" for at give dig den bedste gennemgang og oplevelse af siderne. Hvis du fortsætter med at bruge webstedet uden at ændre dine Cookie indstillinger, eller du klikker på "Accepter" nedenfor, så samtykker du til dette.

Luk