Søg
Close this search box.

Vilhelm Dickmeiss

JURIDISK KARRIERE

Jeg blev jurist i 1992, da jeg færdiggjorde min kandidateksamen på Københavns Universitet. Efter en kort ansættelse som dommerfuldmægtig har jeg arbejdet som advokat siden 1996, og jeg fik relativt hurtigt møderet for såvel Landsretterne som Højesteret. 

Siden jeg begyndte mit arbejde som advokat, har jeg primært beskæftiget mig med straffesager, og jeg er altså specialiseret indenfor dette område.

Forsvarer i alle slags sager

Gennem min karriere han jeg været forsvarer i stort set alle type sager – alt fra små færdselssager til mordsager.

I hver eneste sag giver jeg mine klienter et kompetent og personligt forsvar, og jeg møder altid velforberedt op – uanset mødets anliggende. Jeg påtager mig alle sager og hylder princippet om, at alle har ret og krav på et forsvar, hvis de bliver anklaget for en forbrydelse.

Jeg er beneficeret forsvarer ved såvel Retten i Odense, Østre Landsret og Retterne i Grønland. Dette betyder dog ikke, at jeg er systemets mand – nærmere tværtimod. Jeg agerer altid uafhængigt, så jeg er fritstillet til at kunne påtale uregelmæssigheder eller finde en sags svage sider.

Jeg drøfter altid sagen indgående med min klient, før den går i retten, og jeg er i det hele taget nemt tilgængelig. Hvis klienten er varetægtsfængslet, hjælper jeg derudover ofte de pårørende med råd og vejledning om den individuelle situation, som klienten befinder sig i.

Hvis du er i politiets søgelys

Det er en fordel for dig, at du kontakter forsvarsadvokat Dickmeiss så hurtigt som muligt, såfremt du mistænkes for at have begået noget strafbart. Fra det tidspunkt du bliver sigtet i en straffesag har du krav på en advokat.

Forsvarsadvokat Dickmeiss vil deltage under afhøringerne hos politiet, og du og han vil have mulighed for at gennemgå politiets materiale, inden I går til afhøringen. Herved er du godt forberedt og kender baggrunden for politiets mistanke mod dig. Det er en fordel.

3 spørgsmål til forsvarsadvokaten

1. Hvorfor er det spændende at være forsvarsadvokat? Hvad motiverer dig?

“Det giver en særlig mening for mig at være forsvarsadvokat. Hver sag er forskellig og kræver, at der skabes et godt og tillidsfuldt samarbejde med den, der er anklaget for at have begået noget strafbart.
Det motiverer mig at være på den anklagedes side og sikre, at vedkommende får en retfærdig rettergang – at uskyldige ikke bliver dømt, eller hvis de dømmes, at de går fra sagen med en så mild straf som muligt.”

2. Hvor gør du i særlig grad en forskel for dine klienter?

Jeg står altid på den anklagedes side og har efterhånden oparbejdet mange års værdifuld erfaring. Dermed kender jeg altså ”spillets regler” ud og ind, hvilket kommer mine klienter til gode.

Mine styrker ligger i særlig grad i at skabe et godt og tillidsfuldt samarbejde med mine klienter, der dermed altid føler sig i sikre hænder.”

3. Hvad kan man forvente, når man bliver repræsenteret af Forsvarsadvokaterne Dickmeiss?

“Som klient ved Forsvarsadvokaterne Dickmeiss kan du altid forvente en kompetent, erfaren og tilgængelig forsvarer, der vil gøre sit ypperste for, at du enten frifindes eller får så mild en straf som muligt.”

Kontakt Vilhelm