Søg
Close this search box.

For pårørende til indsatte

Pårørende til fængslede - et opslagsværk

Tiden i fængsel er en hård tid for den dømte, men det er det så sandelig også for den dømtes pårørende.

Det er en tid fyldt med usikkerhed, sorg, bekymring og frustrationer, og det kan være svært at finde rundt i, hvad der som pårørende er tilladt – og hvad der ikke er.

Læg mærke til, at der er en skelnen mellem varetægtsfængsling og afsoning. Varetægtsfængsling er perioden med frihedsberøvelse inden dommen – og afsoningen er, når dommen er afsagt. 

Dette skriv fungerer primært som opslagsværk for pårørende til langtidsindsatte. 

Hvad skal du være opmærksom på som pårørende til en indsat?

Generelt set er god, kontinuerlig kontakt mellem indsatte og pårørende nøglen til et liv uden kriminalitet efter fængsling.

Samtidig skal du være opmærksom på at respektere den indsattes privatliv. Lad være med at fortælle for mange mennesker om sagen – hold det gerne i en lukket kreds med kun de nærmeste.

Dette er både af respekt for indsatte og sagen.

Kontakt mellem indsattes familie og indsatte

Først og fremmest er kontinuerlig kontakt mellem familiemedlemmer ofte en positiv ting for alle involverede.

Hvis den dømte har kone og børn udenfor fængslet, er det ofte en god idé at holde kontakten, så man ikke glider for langt fra hinanden, og den dømte har nemmere ved at starte et liv uden kriminalitet, når fængselsstraffen er overstået.

Det er meget vigtigt for børn at holde kontakten. Det giver dem tryghed og indskyder noget normalitet i hverdagen. 

Det vigtigste du kan gøre som pårørende, er at være der for – og støtte den indsatte. Det giver den indsatte indhold og mening i tilværelsen, og det betyder meget under afsoningen.

Kontakt til den indsatte

Du kan både ringe og skrive breve til den indsatte. Du skal dog være opmærksom på, at der er forskellige regler alt afhængig af hvilken type afsoning (lukket fængsel, åbent fængsel eller arresthus), det drejer sig om, og hvilken individuel vurdering man har foretaget af sagen.

Det er derfor umuligt at give konkrete, specifikke regler til kontakt, men vi kan opsummere nogle generelt gældende regler.

Opkald og post

De fleste indsatte kan både modtage og sende breve. For breve og andet post gælder det, at alt bliver tjekket igennem af fængselsbetjente, men brevene bliver dog som hovedregel ikke læst – der kan dog i nogle sager være særlig brevkontrol, hvor breve bliver læst igennem af sikkerhedsmæssige årsager.

For telefon gælder det, at indsatte i åbent fængsel ofte har adgang til en mobiltelefon i cellen. I lukkede fængsler har den indsatte mulighed for at ringe ud til 10 på forhånd godkendte telefonnumre.

Telefonsamtaler mellem indsatte og pårørende

Det kan være svært at få til at gå op i en højere enhed, så sørg gerne for at være tilgængelig – og husk desuden at tage den, hvis nogen ringer med hemmeligt nummer. Det kan sagtens være den indsatte.

Pårørendebesøg til den indsatte

Hvis du vil besøge en indsat, skal du først og fremmest have en besøgstilladelse.

Dette foregår elektronisk, og du kan altid læse mere om de specifikke krav på det konkrete fængsels hjemmeside. Svaret kommer via E-boks, og du får det typisk i løbet af 14 dage.

Når du har fået besøgstilladelse, kan du anmode om besøg. I åbne fængsler kan den indsatte dog typisk også anmode om besøg. Man bestiller et besøg en uge frem i tiden.

En indsat har normalvis ret til mindst en times besøg om ugen, men man kan lave særlige regler for den individuelle indsatte. Det gælder for eksempel, hvis du har særlig lang transport.

I lukkede fængsler er der tilknyttet særlige besøgslejligheder, som du kan søge om godkendelse til at overnatte i.

Dine besøg bliver kun overvåget af politiet, hvis der er en særlig grund til dette.

Hjælp og støtte til pårørende

Der findes en række forskellige kontaktlinjer til pårørende. Vi lister dem op herunder:

Pårørendelinjen Kriminalforsorgen: https://www.kriminalforsorgen.dk/paaroerendelinjen/

Her kan du tale med en socialrådgiver fra Kriminalforsorgen, der ved lige præcis, hvad du går igennem. Generelt kan du få meget hjælp og støtte fra Kriminalforsorgen, der også kan guide dig i kontakten med politiet.

For børn og unge

Pårørendelinjen SAVN: http://savn.dk/-omsavn/index.html 

SAVN er en støtteorganisation til pårørende og børn af indsatte. Foreningen har 15 års erfaring med støtte og rådgivning. 

Børnetelefonen: https://bornetelefonen.dk/

Børnetelefonen er til for de børn, der oplever drillerier og mobning eller har andre personlige problemer. Børn af indsatte har det ofte svært og kan finde vigtig sparring og støtte hos Børnetelefonen.

Røde kors ung på linje: https://www.urk.dk/ung-pa-linje-og-ung-online

Ung på Linje er for alle mellem 13 og 30 år. Her er ingen problemer for store eller for små. Hvis du sidder med frustrationer, bekymringer eller sorg over, at din far eller mor sidder i fængsel, er Ung På Linje et oplagt sted at ringe til.

Økonomisk støtte

Du kan i nogle tilfælde søge om økonomisk støtte i forbindelse med besøg – den såkaldte transportstøtte. Læs mere her: https://www.kriminalforsorgen.dk/straf/faengsel/afsoning-af-faengselsdom/besoeg-og-udgang/

Retsmøder for åbne og lukkede døre

Som din forsvarsadvokat vil vi gerne fortælle dig så meget som muligt. Men hvis din pårørende bliver fængslet på baggrund af et lukket retsmøde, har vi tavshedspligt.

Her bliver sigtelsen typisk læst op for åbne døre – hvorefter retsmødet foregår for lukkede døre. Derfor kan vi i detaljer berette om sigtelsen, men ikke om dommen.

Hvad kan forsvareren hjælpe de pårørende med?

Fordi vi som forsvarsadvokat altså ofte har tavshedspligt, kan vi ikke hjælpe pårørende med informationer vedrørende sagen.

Vi må dog gerne give dig praktiske informationer om den indsatte. Har vedkommende det godt? Hvornår er næste retsmøde, hvor du som pårørende kort kan hilse på?

Derudover kan din advokat selvfølgelig hjælpe dig med at viderebringe forskellige ting til den indsatte (se næste sektion). 

Hvad kan du aflevere til den indsatte?

Det er begrænset, hvad du må aflevere, som indsatte også har brug for. Mange genstande vil blive afvist. Vær også opmærksom på, at alle genstande skal gå igennem fængselspersonalet. 

Den sikre er ofte penge (indsat på en særlig konto til den indsatte), joggingtøj, sweatshirts, undertøj og sokker – altså noget der gør tilværelsen nem og behagelig under frihedsberøvelsen. 

Derudover bliver mange glade for chokolade, slik og chips – men vær opmærksom på, at genstande som disse kan blive afvist af personalet. 

Advokatfirmaet Dickmeiss har gennemgående erfaring med straffesager og er således fuldstændig bekendt med pårørendes rettigheder. Kontakt os gerne og hør nærmere.