Søg
Close this search box.

Røveri

På denne side går vi i dybden med røveri, herunder både strafferamme og eksempler på domme.

Hvad er røveri?

En forbrydelse betegnes som røveri, når der ved brug af vold eller trusler er tilegnet sig ejendom eller værdigenstande, der ikke tilhører gerningsmanden. Heri ligger forskellen på f.eks. underslæb, hvor værdierne i forvejen er i forbryderens varetægt

Røveri omfatter altså f.eks. et bankrøveri, en trussel om at hæve penge på offerets dankort og røveri af f.eks. et varelager, hvor medarbejdere trues til at udlevere varer.

Hvad er forskellen på røveri og tyveri?

Røveri adskiller sig fra andre formueforbrydelser som f.eks. tyveri ved, at der er et element af vold eller en trussel involveret.

Tyver sker ofte uden interaktion med offeret, eller uden offeret har kendskab til tyveri, imens det foregår. Røveri er derimod en direkte konfrontation mellem gerningsmand og offer.

Hvad er straffen for røveri?

Røveri kan i yderste tilfælde straffes med fængsel på op til 6 år. Hvis røveriet er af særlig grov karakter, kan straffen dog stige til helt op til 10 år, hvis det vurderes, at der har været særligt farlige elementer i spil, og at de involveredes liv har været i fare. Dette sker dog sjældent i praksis.

Straffen for røveri er en vurderingssag, og her er det essentielt, at du har en god forsvarsadvokat på din side. 

Hvordan straffes et bankrøveri? Eksempler på domme

Bankrøveri straffes generelt hårdt – typisk med flere års ubetinget fængsel.

Denne 41-årige mand fik f.eks. 3 års ubetinget fænsel for et røveri på Nordea i Odense, hvor han slap afsted med 30.000 kroner.

Og denne 43-årige mand fik 2 år og 6 måneders fængsel for at røve Danske Bank i Nykøbing fængsel, hvor han slap afsted med 37.000 kroner.

Hvordan straffes væbnet røveri? Eksempler på domme

Væbnet røveri straffes generelt hårdt. Typisk straffes røveri med pistol og andre skydevåben hårdere end røveri med kniv. Straffen vil også afhænge af, om der er sket skade i forbindelse med røveriet.

Denne 27-årige blev f.eks. idømt 9 måneders fængsel for et væbnet røveri med kniv, begået mod en REMA 1000. Han slap afsted med ca. 9000 kroner.

Denne 20-årige mand blev idømt 1 år og 2 måneders fængsel for to tilfælde af røveri (et af dem væbnet) samt et tilfælde af vold.

Er der forældelsesfrist på røveri?

Der er en generel forældelsesfrist på 10 år for sager om røveri.

Paragraf 288 om røveri har følgende ordlyd:

§288 – For røveri straffes med fængsel indtil 6 år den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold fratager eller aftvinger nogen en fremmed rørlig ting, bringer en stjålen ting i sikkerhed eller tvinger nogen til en handling eller undladelse, der medfører formuetab for den overfaldne eller nogen, for hvem denne handler.

Stk. 2.

Straffen kan stige til fængsel i 10 år, når et røveri er af særlig grov beskaffenhed navnlig på grund af dets særlig farlige karakter, udførelsesmåden eller omfanget af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået.