Søg
Close this search box.

Børneporno

Børneporno

For at noget skal kunne karakteriseres som børneporno, skal personen på enten billede eller video først og fremmest være under 18 år. Derudover skal materialet være af seksuel karakter, men personen behøver ikke f.eks. have samleje eller andet kønslig omgang. Et billede af barnets kønsdele kan f.eks. være nok til at blive karakteriseret som børneporno.

Strafferamme

Det er både ulovligt at besidde og dele børneporno, men der er forskel på alvorligheden og straffen af de to. Besiddelse straffes typisk med bøde eller fængsel op til 1 år, afhængig af forholdets omstændigheder. Distribuering straffes typisk med op til 2 år, men hvis forholdet er særligt groft, og barnet har lidt særlig last, kan det straffes med op til 6 år.

Strafferammen for besiddelse er lavere, fordi man vurderer, at det ikke er lige så samfundsskadeligt som distribuering.

Bestemmelsen i straffeloven har følgende ordlyd:

§235 – Den, som udbreder pornografiske fotografier eller film, andre pornografiske visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år.

Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor barnets liv udsættes for fare, hvor der anvendes grov vold, hvor der forvoldes barnet alvorlig skade, eller hvor der er tale om udbredelse af mere systematisk eller organiseret karakter.

Stk. 2. Den, som besidder eller mod vederlag eller gennem internettet eller et lignende system til spredning af information gør sig bekendt med pornografiske fotografier eller film, andre pornografiske visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 omfatter ikke besiddelse af fotografier, film el.lign. af en person, der er fyldt 15 år, hvis den pågældende samtykker i besiddelsen.