Søg
Close this search box.

Hvidvask

Hvis man bliver dømt for hvidvask, er man kendt skyldig i at skjule indtægter fra kriminelle foretagender – det kunne f.eks. være indtjeninger fra salg af narko, underslæb, afpresning eller røveri.

På denne side får du et enkelt overblik over hvidvask, herunder hvordan det typisk straffes samt konkrete eksempler på domme. 

Hvad er hvidvask?

Hvidvask betyder, at en eller flere personer forsøger at få ulovlige indtægter til at se lovlige ud. Det indebærer typisk komplekse transaktioner og forskellige metoder til at skjule, hvordan pengene er tjent, og hvor de kommer fra.

Hvidvask er ulovligt og straffbart i Danmark, fordi det hjælper kriminelle med at undgå straf og finansiere yderligere ulovlige aktiviteter.

Hvordan kan hvidvask foregå?

Hvidvask kan f.eks. foregå ved, at en person har solgt narko for et beløb, hvorefter personen spiller for beløbet på et casino. Personen kan derefter trække pengene ud som gevinst og dermed sløre, hvor pengene stammer fra.

Det kan også foregå ved, at de ulovligt indtjente penge bliver indbetalt til en lang række forskellige konti via en lang række mindre overførsler, så det på den vis bliver sværere at spore beløbets oprindelse.

Andre måder er betaling for odds eller højværdigenstande (som f.eks. et hus) med store kontantbeløb.

Hvad er hvidvaskloven?

Hvidvaskloven i Danmark er lavet til at forhindre og bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Nogle af de vigtigste elementer i hvidvaskloven omfatter:

  • Virksomheder, herunder særligt finansielle institutioner, er forpligtet til at identificere og verificere deres kunders identitet.
  • Virksomheder skal rapportere mistænkelige transaktioner til myndighederne, hvis de har grund til at tro, at transaktionen kan være relateret til hvidvask eller finansiering af terrorisme.
  • Virksomheder skal have faste procedurer for kontinuerligt at vurdere risikoen for hvidvask og terrorismefinansiering hos kunder og forretningsforbindelser.

Hvidvask sager – konkrete eksempler

Denne mand blev idømt 2 år og 8 måneders fængsel for i en periode på over et år at have opbevaret i alt 29 millioner kroner for kriminelle bagmænd.

I en noget større sag blev denne mand idømt 5 års fængsel for at have hvidvasket 353 millioner igennem 3 selskaber lavet til det formål.

Overordnet strafferamme for hvidvask

I Danmark er straffen for hvidvask af penge fastsat i straffelovens kapitel 29. Straffen for hvidvask af penge kan variere afhængigt af alvorligheden af forbrydelsen. Her er nogle eksempler på strafmuligheder:

  • Bøde gives i mindre alvorlige tilfælde, og størrelsen vil afhænge af sagens omstændigheder.
  • Alvorligere tilfælde af hvidvask kan resultere i fængselsstraf, der kan variere fra flere måneder til flere år, afhængigt af forbrydelsens omfang.
  • Domstole vil typisk forsøge at konfiskere de midler, der er blevet hvidvasket, samt eventuelle gevinster, der er opnået gennem hvidvask.

Straf for hvidvask af penge

Normalt er straffen for hvidvask alt fra bøde op til 6 måneders fængsel. Men i tilfælde med særlig grov hvidvask, hvor der er blevet svindlet både systematisk og for store beløb, kan man straffes med fængsel på op til 6 år.

Straffene svinger meget, og derfor kan det være en god idé at alliere sig med en erfaren forsvarsadvokat, der kan navigere de komplicerede regler for hvidvask.

Bestemmelsen i straffeloven har følgende ordlyd:

§290a For hvidvask straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder den, der konverterer eller overfører penge, som direkte eller indirekte er udbytte af en strafbar lovovertrædelse, for at skjule eller tilsløre den ulovlige oprindelse.

Stk. 2 Straffen kan stige til fængsel i 8 år, når hvidvasken er af særligt grov beskaffenhed navnlig på grund af forbrydelsens erhvervsmæssige eller professionelle karakter eller som følge af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået.