Hvidvask

Hvidvask

Hvis man bliver dømt for hvidvask, er man kendt skyldig i at skjule indtægter fra kriminelle foretagender – det kunne f.eks. være indtjeninger fra salg af narko, underslæb, afpresning eller røveri. Hvidvask kunne f.eks. foregå ved spil på casino og odds, betaling for ydelser eller højværdigenstande (som f.eks. hus) med store kontantbeløb eller svindel med kvitteringer i forretninger.

Strafferamme

Normalt er straffen for hvidvask alt fra bøde til 6 måneders fængsel. Men i tilfælde hvor det har været særlig grov hvidvask, og der er blevet svindlet både systematisk og for store beløb, kan man straffes med fængsel på op til 6 år.

Straffene svinger meget, og derfor kan det være en god idé at alliere sig med en erfaren forsvarsadvokat, der kan navigere de komplicerede regler for hvidvask.

Bestemmelsen i straffeloven har følgende ordlyd:

§290a For hvidvask straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder den, der konverterer eller overfører penge, som direkte eller indirekte er udbytte af en strafbar lovovertrædelse, for at skjule eller tilsløre den ulovlige oprindelse.

Stk. 2 Straffen kan stige til fængsel i 8 år, når hvidvasken er af særligt grov beskaffenhed navnlig på grund af forbrydelsens erhvervsmæssige eller professionelle karakter eller som følge af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået.