Søg
Close this search box.

Grov vold

Der findes forskellige typer vold, og i dette indlæg gennemgår vi grov vold – herunder hvad det er, og hvordan det straffes.

Hvad er grov vold?

Grov vold er vold udover det sædvanlige.

Man kan ikke sætte helt konkrete skel mellem simpel vold og grov vold, da vurderingen altid vil afhænge af den enkelte sag. Men typisk vil man kigge på, om der er anvendt våben som f.eks. slagvåben, kniv eller pistol i forbindelse med volden.

Man kan også kigge på, om volden har udført særlig grov skade på personen, og hvor mange der har været medvirkende til volden.

Følgende er altså typiske kendetegn ved grov vold:

  • Våben er involveret
  • Store skader på offeret ved kritiske kropsdele – f.eks. til hovedet
  • Flere personer står bag volden – et bandeoverfald er typisk grovere end et enkeltmandsoverfald

Grov vold skærpende omstændigheder

Der findes forskellige typer vold, der defineres som havende skærpende omstændigheder. Det er f.eks.:

  • Vold af særlig rå, brutal og farlig karakter

Denne type vold er typisk flere knytnæveslag mod hovedet, kvælertag, anvendt våben (f.eks. bat, knive, knojern og skydevåben).

  • Systematisk mishandling sket over en længere periode

Hvis mishandlingen er begået mod ens børn eller ægtefælle/samlever, er det desuden en skærpende omstændighed.

Omfattende skader til offeret er generelt en skærpende omstændighed.

Grov vold straf

Grov vold straffes efter straffeloven § 245. Den dømte kan straffes med op til 6 års fængsel.

Grov vold dom eksempel

Et eksempel på en dom for grov vold er en 37-årig mand, der blev dømt for at have slået en 35-årig mand i hovedet med en hammer flere gange. Den 37-årige fik 1 års fængsel.

Grov vold paragraf: § 245 strafferamme

Bestemmelsen i § 245 har følgende ordlyd:

”Den, der udøver et legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år. Har et sådant legemsangreb haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, skal dette betragtes som en særligt skærpende omstændighed.

Stk. 2. Den, der uden for de i stk. 1 nævnte tilfælde tilføjer en anden person skade på legeme eller helbred, straffes med fængsel indtil 6 år.”