Søg
Close this search box.

Sigtedes rettigheder

Sigtedes rettigheder

Hvis du bliver sigtet, har du en lang række rettigheder, uanset hvem du er, og hvad du har gjort, som det er meget vigtigt, at du er bevidst om. 

Hvis sigtedes rettigheder er forvirrende at finde rundt i, skal du huske på, at du altid kan få din forsvarsadvokat til at forklare dem for dig.

I dette indlæg vil vi gennemgå de vigtigste af dine rettigheder som sigtet.

Rettigheder for sigtelse og afhøring

Hvis du bliver sigtet af politiet, er det helt grundlæggende fordi, at politiet har en begrundet mistanke om, at du har begået en forbrydelse. Politiet skal altid fortælle dig, hvilken forbrydelse det drejer sig om.

Når du bliver sigtet, bliver du først og fremmest ikke nødvendigvis anholdt, og det er helt din beslutning, om du vil udtale dig til politiet. Du har altså ikke pligt til at udtale dig om forholdene i sagen. Dette skal politiet oplyse dig om, ligesom de skal oplyse dig tidspunktet for anholdelsen.

Politiet har dog altid krav på at få oplyst dit navn, fødselsdato og adresse. Hvis du nægter dette, kan du blive straffet med både bøde og anholdelse. Du har dog også krav på at få oplyst politibetjentens navn og få fremvist politiskilt.

Ved alle andre forhold end navn, adresse og fødselsdato er det desuden ikke strafbart at tale usandt til politiet på tidspunktet for anholdelsen.

Visitation og afhøring

Under sigtelsen må politiet gerne visitere dig. Hvis de finder farlige objekter, må de gerne tage disse fra dig. Hvis du har penge på dig, må de også gerne tage disse i forvaring. Politiet må også gerne fotografere dig, tage en DNA-prøve og tage dine fingeraftryk.

Når du bliver sigtet, følger der en afhøring. En afhøring foregår oftest på din lokale politistation, men kan også finde sted på gerningsstedet eller over telefon. De to sidste tilfælde er til kortere afhøringer.

Til afhøringen har du følgende grundlæggende rettigheder: Du må få mad og drikke, og du må gå på toilettet. Du må ringe til din advokat og dine pårørende. Du må kræve, at din advokat er til stede.

Må politiet ransage mit hjem?

Politiet må foretage en ransagning af dit hjem, hvis to betingelser er opfyldt:

1: Der ligger en konkret mistanke mod din person, om at du har foretaget noget strafbart i en sådan grad, at det vil medføre fængselsstraf.

2: Det forventes, at ransagningen vil give afgørende spor i behandlingen af din konkrete sag.

Der er forskellige regler for ransagning. For det første er det er krav, at det foregår så skånsomt som muligt, så politiet ikke uden videre kan splitte dit hjem ad uden at tage konsekvenserne in mente. Derudover skal politiet foretage en ransagning på tidspunkter, hvor det vækker mindst mulig opsigt.

Som du kan se, er disse regler altid op til fortolkning. Hvem kan f.eks. beslutte, om en ransagning er foregået så skånsomt som muligt? Og det er vel altid en vurderingssag, om en ransagning vil give afgørende spor i lige din sag?

Derfor kører der ofte erstatningssager ved uberettigede ransagninger. Dette kan du læse mere om på vores erstatningsside.

Politiet skal i princippet have en retskendelse for at kunne udføre en ransagning af dit hjem. Hvis politiet skønner, at muligheden for at indhente bevismateriale forspildes, såfremt der skal indhentes en retskendelse, kan politiet foretage ransagningen med det samme. De kan så efterfølgende indhente rettens accept, hvis du protesterer imod den foretagne ransagning.

Du har krav på en forsvarsadvokat

Du har altid krav på at få beskikket en forsvarer – og du kan også altid beslutte, om du selv vil vælge din forsvarer.

Generelt anbefaler vi, at du venter med at udtale dig til politiet, indtil du snakker med din forsvarsadvokat. Ofte er det nemlig en rigtig god idé at få rådgivning fra din forsvarer, før du foretager dig noget som helst.

Du har altid ret til at rådføre dig fuldstændig frit med din advokat – uden at dette bliver hverken overvåget eller aflyttet. Det er en helt central rettighed i vores strafferetslige system.

Optimalt samarbejde med din forsvarsadvokat

Ofte er det i din interesse, at du udtaler dig i sagen og fortæller, hvad du ved – for selvom det er frivilligt, har du naturligvis krav på at blive hørt og få fortalt din side af sagen. Du har altid ret til at udtale dig om forhold i sagen, som du, eventuelt i samråd med din forsvarer, finder relevante.

Du eller din advokat kan desuden bede politiet om at foretage relevante skridt i efterforskningen – f.eks. afhøring af vidner eller undersøgelser af fingeraftryk, DNA-spor eller overvågningsmateriale. Alt materiale, der er tilknyttet din sag, har din forsvarer adgang til at se. Hvis du ikke har en forsvarer, kan du selv få lov til at se materialet – og i nogle tilfælde kunne tage en kopi med dig hjem.

I nogle sjældne tilfælde kan politiet dog lovligt nægte dig at se eller få udleveret materiale, før sagen er afsluttet.

Det er desuden vigtigt at påpege, at hvis sagen udvikler sig til en retssag, er du ikke længere sigtet, men i stedet tiltalt.

Under 18 år

Hvis du er under 18 år, og dermed umyndig, bliver din kommunes sociale myndigheder kontaktet. En repræsentant herfra vil få adgang til at overvære din afhøring og desuden følge din sag.

Dine forældre bliver også altid underrettet.

Brug en advokat fra Advokatfirmaet Dickmeiss som din forsvarsadvokat

Som din forsvarsadvokat vil vi rådgive dig i alle sagens relevante forhold. Vi vil sætte os ind i din sag og hjælpe dig med at navigere i dine udtalelser, så du ikke siger noget, der bliver unødvendigt injurierende. Du har rettigheder ligesom alle andre, og de kan være svære at navigere rundt i – og det er her, vi kommer til din hjælp.

Vi står ved din side fra start til slut, så du ikke er alene med dine frustrationer, og vi sikrer dig en lovmæssig, retfærdig sagsbehandling hele vejen igennem.