Søg
Close this search box.

Erik Bo Rasmussen

Juridisk karriere

Jeg blev Cand. Jur. i januar 1983, hvorefter jeg fik beskikkelse som advokat i 1986 og fik møderet for Vestre og Østre Landsret.

Jeg har virket som forsvarsadvokat siden 1986.

Jeg blev partner i Advokatfirmaet Helbing A/S 1987 og fik møderet for Højesteret i 1992.

Jeg udtrådte som partner af Advokatfirmaet Helbing A/S 30. september 2009, hvorefter jeg stiftede Advokatfirmaet Erik Bo Rasmussen ApS 1.oktober 2009. Her ophørte jeg som selvstændigt praktiserende advokat 31. maj 2018 og blev derpå ansat som advokat for advokatfirmaet Dickmeiss. 

Udover mine sager i Landsretten og Højesteret har jeg selvfølgelig også sager i Byretten. Det er ikke blot Odense Byret, men også sager rundt omkring i landets andre byretter, når klienter tiltales andre steder i landet end Odense.

Jeg er klientens mand

Jeg har været forsvarer i alle slags sager og har dermed et dybdegående kendskab til strafferet.

Uanset om det er en mindre eller stor sag – om det er tyveri eller mord – går jeg til sagen med nøjagtig samme mål:

At give min klient det bedst tænkelige forsvar. 

Jeg har i min tid som forsvarsadvokat ført mere end 25 nævningesager i sager om drab, brandstiftelse, alvorlige sædelighedssager og i særligt alvorlige sager om vold med døden til følge – også sager, hvor Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængsel på livstid og om forvaring.

Jeg sørger altid for at gennemgå sagen grundigt med min klient, før vi skal i retten. I det hele taget er jeg nem at komme i kontakt med og sætter pris på det gode samarbejde. 

3 spørgsmål til forsvarsadvokaten

1. Hvad motiverer dig i dit virke som forsvarsadvokat?

“Det gode og tillidsfulde samarbejde med den tiltalte motiverer mig til at gøre mit ypperste. Jeg vil sikre, at min klient får en retfærdig sagsbehandling – og det er denne retfærdighedssans, der motiverer mig i mit daglige arbejde.”

2. Hvor gør du i særlig grad en forskel for dine klienter?

“Jeg kender efter mange års erfaring spillets regler og ved nøjagtigt, hvordan jeg skal agere, så min indsats kommer mine klienter mest muligt til gode. 

Min største styrke er at give det kompetente forsvar, der sikrer en tryg og rolig klient i sikre hænder.”

3. Hvad kan man forvente, når man bliver repræsenteret af Forsvarsadvokaterne Dickmeiss?

“Når du repræsenteres af vores advokatfirma, kan du forvente at få en kompetent, erfaren og tilgængelig forsvarer, der vil gøre sit ypperste for, at du frikendes eller får en så mild straf som muligt.”

Kontakt Erik