Søg
Close this search box.

Psykisk vold

Vi hjælper som advokat i sager om psykisk vold/psykisk terror, der er et alvorligt fænomen med markante både kort- og langsigtede konsekvenser.

I dette indlæg beskriver vi, hvad der kendetegner psykisk vold, og hvordan det typisk straffes. 

Hvad er psykisk vold?

Definitionen på psykisk vold er gentagende handlinger, der nedgør, ydmyger, manipulerer, krænker, skræmmer eller på anden måde psykisk skader offeret. Psykisk terror er et andet ord for psykisk vold, som i praksis dækker over den samme forbrydelse, blot i endnu mere voldsom grad.

Psykisk vold forekommer oftest i relationer, hvor parterne ser hinanden jævnligt eller tidligere har gjort det:

 • Parforhold
 • Ekspartnerforhold
 • Forældre og børn
 • Autoritetsrelationer, som f.eks. lærer-elev eller chef-medarbejder


Psykisk vold dømmes efter straffelovens § 243 og kan straffes med op til 3 års fængsel.

Psykisk vold i straffeloven - § 243

§ 243: Den, som tilhører eller er nært knyttet til en andens husstand eller tidligere har haft en sådan tilknytning til husstanden, og som gentagne gange over en periode udsætter den anden for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden, straffes for psykisk vold med bøde eller fængsel indtil 3 år.

Eksempler på psykisk vold

Generelt er psykisk vold en følelse af konstant at blive talt ned til og blive fortalt, at man ikke er noget værd. Det er det gennemgående kendetegn på psykisk vold.

Herunder gennemgår vi konkrete eksempler på psykisk vold mod partnere og børn.

Eksempler på psykisk vold i parforhold

Psykisk vold opstår oftere i parforhold end nogen anden relation. Det er også den mest udbredte form for partnervold.

Psykisk vold i parforhold kendetegnes bl.a. ved:

 • Manipulering og nedgørelse af partner – f.eks. af udseende og adfærd. Både foran andre og alene
 • Digital overvågning af partner – f.eks. insisteren på at se sendte og modtagne beskeder
 • Partner presses til samleje, selvom partner ikke har lyst
 • Trusler om selvskade, hvis partner forlader gerningsmand


Konsekvenserne af psykisk vold i et parforhold er ofte markante. Det kan medføre store skader på offerets selvfølelse, særligt fordi volden foregår i en relation, der burde kendetegnes ved følelsesmæssig støtte og stabilitet.

Eksempler på psykisk vold mod børn

Psykisk vold mod børn er mindre udbredt, men har desværre også en vis hyppighed i familierelationer.  

Psykisk vold mod børn kendetegnes bl.a. ved verbale og ikke-verbale handlinger, der:

 • Har til formål at få barnet til at føle sig værdiløs, uelsket og uønsket
 • Isolerer barnet, så barnet ikke opbygger hensigtsmæssige sociale relationer
 • Truer og skræmmer barnet


Konsekvenserne af psykisk vold mod børn er store, både på kort og lang sigt. Børn, der udsættes for psykisk vold, har større risiko for at udvikle asocial og udadreagerende adfærd og har ofte svært ved at fungere i sociale sammenhænge.   

Hyppige tegn på psykisk vold

Hvis din krænker gør én eller flere af følgende ting, er det tegn på psykisk vold:

 • Du bliver jævnligt ydmyget eller talt ned til – både alene og foran andre menensker
 • Det respekteres ikke, når du siger fra
 • Du bliver kontrolleret og føler, at du skal spørge om lov for at gøre ting
 • Du bliver jævnligt kritiseret for dine fejl og mangler
 • Din krænker giver dig skylden for vedkommendes dårlige humør og adfærd


Barrie Davenport har defineret 30 tegn på psykisk vold. Dem kan du læse her.

Se her, hvordan Det Kriminalpræventive Råd definerer psykisk vold.

Hvis du er i tvivl, om du er udsat for psykisk vold, kan du starte med at tage denne test

Få hjælp til psykisk vold - sådan anmelder du det

Hvis du udsættes for psykisk vold, skal du med det samme søge hjælp. Du kan anmelde psykisk vold akut til politiet på 112 – og på 114, hvis det ikke er akut. Alternativt kan du altid gå ned til din lokale politistation.

Du kan også få hjælp til psykisk vold følgende steder:


Du er også velkommen til at kontakte mig. Så hjælper jeg dig gerne i den rigtige retning og repræsenterer dig eventuelt i en forsvarssag.

Hvornår er psykisk vold strafbart?

Psykisk vold fik sin egen selvstændige paragraf i Straffeloven 1. april 2019. Sagerne er ofte svære at bevise, og de fleste sager ender derfor med frifindelse.

Følgende skal generelt være opfyldt, før psykisk vold kan straffes ved lov:

 • Skal være flere handlinger over en længere periode
 • Skal være groft nedværdigende eller forulempende adfærd
 • Adfærden skal være egnet til at kontrollere og begrænse offeret


Du kan anmelde psykisk vold til politiet både pr. mail, telefonisk eller personligt. Læs mere her eller kontakt mig for hjælp i den henseende.

Psykisk vold strafferamme

Psykisk vold kan straffes med op til 3 års fængsel. I praksis dømmes typisk fængselsstraffe på flere måneder.

Se eksempler på domme herunder.

Psykisk vold dom - eksempler

Denne mand fik fire måneders ubetinget fængsel for at udøve psykisk vold mod en kvinde over en periode på et år. 

Denne 46-årige mand blev også idømt fire måneder ubetinget fængsel for at udøve psykisk vold igennem en periode på et år.