Vold mod person i offentlig tjenestefunktion

Vold mod person i offentlig tjenestefunktion

Denne bestemmelse har sin egen paragraf i loven, fordi den anses som særligt samfundsødelæggende. Vold mod tjenestemand straffes derfor hårdere end vold mod private, som du kan læse her.

Om noget er offentligt eller ej bestemmes ret simpelt af følgende: Foretager personen sig noget på vegne af enten den lovgivende, udøvende eller den dømmende myndighed, er personen i offentlig tjeneste. Loven anvendes typisk ved vold mod politifolk eller embedsmænd i det offentlige. Der skelnes mellem decideret vold, trusler om vold og forhindringer for udførelse af hverv.

Strafferamme

Der findes tre bestemmelser i straffelovens paragraf 119. Den første omfatter decideret fysisk vold, mens den anden omfatter trusler om vold, uanset om gerningsmanden har haft egentlig intentioner om at bringe ofrets liv i fare. De to første bestemmelser straffes meget bredt – helt fra bødestraf og op til 8 års fængsel. Straffen afhænger af forskellige faktorer: F.eks. voldens karakter, gerningsmandens historik og skader på ofret.

Hvis man ikke har udøvet vold eller fremsagt trusler, men i stedet forhindret udførslen af arbejde, straffes man med bøde eller op til 1 år og 6 måneders fængsel. Her ser man oftest en bødestraf, men hvis der har været skærpende omstændigheder, såsom grov forstyrrelse af ro og orden, kan straffen stige.

Din forsvarsadvokat kan altid hjælpe dig med at finde formildende omstændigheder og reducere din straf.

Bestemmelsen i straffeloven har følgende ordlyd:

§119 – Den, som med vold eller trussel om vold overfalder nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år.

Stk. 2. På samme måde straffes den, som, uden at forholdet falder ind under stk. 1, fremsætter trusler om vold, om frihedsberøvelse eller om sigtelse for strafbart eller ærerørigt forhold mod nogen, der af det offentlige er tillagt domsmyndighed eller myndighed til at træffe afgørelse vedrørende retsforhold eller vedrørende håndhævelse af statens straffemyndighed, i anledning af udførelsen af tjenesten eller hvervet, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling.

Stk. 3. Lægger nogen ellers de nævnte personer hindringer i vejen for udførelsen af deres tjeneste eller hverv, straffes han med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder. Ved fastsættelse af straffen skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået, mens eller i umiddelbar forlængelse af at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted.

Ved fortsat at bruge webstedet accepterer du brugen af cookies. mere information

Cookie-indstillingerne på dette websted er angivet til "Tillad Cookies" for at give dig den bedste gennemgang og oplevelse af siderne. Hvis du fortsætter med at bruge webstedet uden at ændre dine Cookie indstillinger, eller du klikker på "Accepter" nedenfor, så samtykker du til dette.

Luk