Søg
Close this search box.

Voldsom hastighedsovertrædelse og hasarderet kørsel

Forsvarsadvokat i sager om hastighedsovertrædelse og hasarderet kørsel

I færdselsloven gælder det, at man må tage hensyn til andre, når man fører et køretøj. Det vil sige, at man skal køre indenfor hastighedsbegrænsningerne, og man derudover ikke må bringe andre i fare med sin kørsel.

Der er helt klare regler for, hvor hurtigt man må køre i bestemte områder, som ses i bestemmelsen nedenfor. Derudover er det mindre klart, hvad der dækker over hasarderet kørsel. Men generelt kan det siges, at man ikke må køre vildt og uforudsigeligt og pludselig svinge og dreje uden at markeret.

Af eksempler på domme for hasarderet kørsel kan nævnes, at en mand blev dømt 30 dages ubetinget fængsel, en bøde på 10.000 kroner og ubetinget frakendelse af kørekortet i 6 måneder. Det fik han for at foretage en håndbremsevending med 50 kilometer i timen, hvorefter han drejede 360 grader og næsten svingede ind over fortovet, hvor flere folk måtte springe ind. 

Mild strafferamme for hastighedsovertrædelser og hasarderet kæørsel (bøder)

Denne tabel er taget direkte fra Politiets hjemmeside og giver et godt overblik over bødetaksterne for hastighedsovertrædelse i milde tilfælde, der ikke fører til frakendelse af kørekort.  

Som det kan ses, skal der relativt lidt til, før man kan se minimumsbøder på 1.000 kroner. 

For hasarderet kørsel ligger standard-bødetaksterne på 2.000 kroner. 

Hårdere strafferamme for hastighedsovertrædelser og hasarderet kørsel (frakendelse af kørekort)

Der er i sagens natur vidt forskellige straffe for hastighedsovertrædelser, da de altid vil afhænge af den individuelle hastighedsovertrædelse. På samme måde gælder for hasarderet kørsel, der også vil afhænge af den individuelle episode. 

Dette fører ofte til ubetinget frakendelse af kørekort for hastighedsovertrædelser:
  • Hvis du har overskredet hastighedsbegrænsningen med 100%, eller du har kørt over 200 km/t – uanset den procentmæssige overskridelse.

Du får betinget frakendt dit kørekort ved hastighedsovertrædelse, hvis dette gør sig gældende:
  • Din overskridelse af fartgrænsen er mere end 60 procent, eller du har kørt mere end 160 km/t
Du får ubetinget frakendt dit kørekort ved hasarderet kørsel, hvis dette gør sig gældende;
  • Du har været skyld eller delvis skyld i et færdselsuheld, eller er flygtet fra stedet.
Du får betinget frakendt dit kørekort ved hasarderet kørsel, hvis dette gør sig gældende: 
  • Hvis du har kørt særligt groft eller hasarderet og har udsat folk for potentiel fare.

Der er masser af forhold, der spiller ind i disse sager. Vi anbefaler dig, at du får grundig vejledning af din forsvarsadvokat.

Bestemmelsen i straffeloven har følgende ordlyd:

§42 – På andre veje end motorveje og motortrafikveje må køretøjers hastighed ikke overstige følgende grænser:

1) i tættere bebygget område: 50 km i timen,

2) uden for tættere bebygget område: 80 km i timen.

Stk. 2. På motorveje må hastigheden ikke overstige 130 km i timen.

Stk. 3. På motortrafikveje må hastigheden ikke overstige 80 km i timen.