Økonomisk Kriminalitet

Økonomisk kriminalitet

Fælles betegnelse: Økonomisk kriminalitet dækker over organiserede og systematiske forbrydelser, der begås af virksomheder eller enkeltpersoner. Økonomisk kriminalitets samlede effekt på samfundet er stor, og de er efterforskningsmæssigt tunge, hvilket gør dem svære at dømme. Det kræver specialindsigt som forsvarsadvokat at kunne navigere i komplicerede sager om økonomisk kriminalitet.