Søg
Close this search box.

Rufferi

Rufferi

Rufferi dækker over, at man driver virksomhed på, at andre tager betaling for seksuelle ydelser. Det sker typisk ved, at man udlejer værelser eller kræver beskyttelsespenge, eller på anden måde styrer en forretning og tager en del eller store dele af profitten for andres prostitution.

En ruffer er altså en mellemmand, der faciliterer handlingen mellem kunde og prostitueret, og dette er ulovligt.

Strafferamme

Typisk straffes man for fængsel i op til 4 år, men der kan være skærpende omstændigheder, f.eks. hvis der er menneskehandel eller anden tvang involveret. Din forsvarsadvokat vil hjælpe dig med at navigere de forskellige love, så du er sikker på en retfærdig rettergang.

Bestemmelsen i straffeloven har følgende ordlyd:

§233 – Den, der driver virksomhed med, at en anden mod betaling eller løfte om betaling har seksuelt forhold til en kunde, straffes for rufferi med fængsel indtil 4 år.