Søg
Close this search box.

Besiddelse og salg af narko

Straf for besiddelse og salg af hash og hårde stoffer

I dansk lovgivning straffes man både for at sælge og besidde euforiserende stoffer. Det betyder, at hvis politiet fanger dig med f.eks. en joint eller en pose amfetamin i lommen, har du brudt loven, og du bliver dermed straffet for loven om euforiserende stoffer. 

Man straffer hårdere for salg end for besiddelse af stoffer. Du kan samtidig blive straffet for at sælge, selvom der ikke er konkrete beviser på, at du har solgt noget.

Hvis du f.eks. har en stor mængde stoffer i din varetægt, og det ikke er sandsynligt, at det er til eget forbrug, vurderer man, at det er tiltænkt salg.

Din forsvarsadvokat vil hjælpe dig med at trække formildende omstændigheder frem. Det kunne f.eks. være, at der ikke er bevis for, at der er solgt særligt meget, eller at mængden af stofferne bygger på en upræcis opvejning.

Får man en plet på straffeattesten for besiddelse af hash?

Ja, besiddelse af hash kan resultere i en plet på din straffeattest, afhængigt af dommen og mængden af stoffet.

Hvis du overtræder straffeloven, uanset om straffen er i form af bøde, fængsel eller andet, får du som udgangspunkt en plet på straffeattesten.

Kontakt altid din forsvarsadvokat, hvis du er sigtet for besiddelse af hash.

Hvor meget hash må man have på sig?

I Danmark er det ulovligt at besidde enhver mængde hash. Besiddelse af hash er strafbart, og det kan føre til bøde og/eller fængselsstraf, alt afhængigt af mængden.

Hvad er straffen for besiddelse af hash?

Hvis du har under 10 gram, straffes det med bøde, da det anses for at være til eget forbrug. Over 10 gram anses for at være med henblik på videresalg, og her er straffen højere.

Over 10 gram straffes med op til 2 års fængsel afhængigt af mængde og de konkrete forhold. Kommer vi op på +10 kg hash, straffes forholdet efter narkotikalovgivningen, der kan give op til 16 års fængsel.

Hvad er straffen for besiddelse af kokain?

Hvis du er i besiddelse af op til 1 gram kokain, straffes det som udgangspunkt med bøder.

Alt over dette kan i princippet føre til fængselsdom, afhængigt af andre faktorer såsom konkret mængde, om du tidligere er straffet, og formålet med besiddelsen.

Strafferamme for besiddelse af stoffer

For besiddelse af stoffer er der stor forskel på, hvilket stof man er i besiddelse af. Ofte straffer man meget hårdere for selv små mængder hårde stoffer som kokain og heroin, mens straf for relativt store mængder hash f.eks. kan være relativt lav.

Besiddelse af stoffer straffes typisk med bøde, hvis man er i besiddelse af:

  • op til 10 gram hash,
  • op til 1 gram kokain,
  • op til 1 gram heroin,
  • op til 1 gram amfetamin
  • op til 10 MDMA-piller.


Alt over dette kan straffes hårdere, med op til 2 års fængsel. Vær opmærksom på, at ovenstående er cirkatal og ikke kan erstatte konkret juridisk rådgivning af din individuelle sag. 

Besiddelse af stoffer straffes efter narkotikalovgivningen, hvis man er i besiddelse af:

  • over 10 kilo hash
  • over 25 gram kokain
  • over 50 gram amfetamin
  • over 25 gram heroin
  • over 150 MDMA-piller


Straffen her kan medføre op til 16 års fængsel. 

Vær opmærksom på, at ovenstående er cirkatal og ikke kan erstatte konkret juridisk rådgivning af din individuelle sag. 

Eksempler på domme for besiddelse af hash og narko

I denne sektion gennemgår vi eksempler på straf for besiddelse og salg af hash, kokain og amfetamin.

Eksempel: straf for besiddelse af 1 kg hash

Der er tidligere afsagt en dom, hvor tiltalte var i besiddelse af 1,39 kg hash og blev idømt en 5 måneders anbringelsesdom

Vær opmærksom på, at straffen for besiddelse af hash naturligvis altid afhænger af den individuelle sag.

Eksempel: straf for besiddelse af 1 gram kokain 

Der findes intet konkret eksempel på en dom for besiddelse af 1 gram kokain, men denne tabel viser, at besiddelse af 1-2 gram kokain straffes med bøde på 1.400 kroner

Vær opmærksom på, at straffen for besiddelse af kokain altid afhænger af den individuelle sag. 

Eksempel: Straf for besiddelse af 1 kg amfetamin

En kvinde blev i 2023 idømt en straksdom på 3 års ubetinget fængsel for besiddelse af 1 kilo amfetamin.

Vær opmærksom på, at straffen for besiddelse af amfetamin altid afhænger af den individuelle sag. 

Bestemmelsen i straffeloven har følgende ordlyd:

§191 – Den som i strid med lovgivningen om euforiserende stoffer til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag eller under andre særligt skærpende omstændigheder overdrager euforiserende stoffer, straffes med fængsel indtil 10 år. Angår overdragelsen en betydelig mængde særligt farligt eller skadeligt stof, eller har overdragelsen af et sådant stof i øvrigt haft en særligt farlig karakter, kan straffen stige til fængsel i 16 år.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der i strid med lovgivningen om euforiserende stoffer indfører, udfører, køber, udleverer, modtager, fremstiller, forarbejder eller besidder sådanne stoffer med forsæt til at overdrage dem som nævnt i stk. 1.