Besiddelse og salg af narko

Besiddelse og salg af stoffer

I dansk lovgivning straffes man både for at sælge og besidde euforiserende stoffer. Det betyder, at hvis politiet fanger dig med en joint eller en pose amfetamin i lommen, har du brudt loven, og du bliver dermed straffet – men kun for loven om euforiserende stoffer, og ikke for Straffeloven § 191, som du ser i sidste afsnit.

Man straffer hårdere for salg, end man gør for besiddelse af stoffer. Du kan dog godt blive straffet for at sælge, selvom der ikke er konkrete beviser på, at du har solgt noget. Hvis du for eksempel har en stor mængde stoffer i din varetægt, og det dermed ikke er sandsynligt, at det er til eget forbrug, vurderer man, at det er tiltænkt salg.

Din forsvarsadvokat vil hjælpe dig med at trække formildende omstændigheder frem. Det kunne f.eks. være, at der ikke er bevis for, at der er solgt særligt meget, eller at mængden af stofferne bygger på en upræcis opvejning eller politiets vurdering.

Strafferamme for besiddelse af stoffer

For besiddelse af stoffer er der stor forskel på, hvilket stof man er i besiddelse af. Ofte straffer man meget hårdere for selv små mængder hårde stoffer som kokain og heroin, mens straf for relativt store mængder hash f.eks. kan være relativt lav.

Besiddelse af stoffer straffes altid med bøde, hvis man er i besiddelse af:

  • under 10 gram hash,
  • 0,2 gram kokain,
  • 0,2 gram heroin,
  • 0,5 gram amfetamin
  • eller 1-2 MDMA-piller.


Her er man nemlig omfattet af loven om euforiserende stoffer.

Alt over dette kan straffes hårdere, med op til 2 års fængsel.

Besiddelse af stoffer straffes efter narkotikalovgivningen, hvis man er i besiddelse af:

  • over 10 kilo hash
  • over 25 gram kokain
  • over 50 gram amfetamin
  • over 25 gram heroin
  • over 150 MDMA-piller


Straffen her kan medføre op til 16 års fængsel. 

I denne sektion gennemgår vi eksempler på straf for besiddelse og salg af hash, kokain og amfetamin, da disse er de 3 mest udbredte stoffer i Danmark. 

Eksempel: straf for besiddelse af 1 kg hash

Der er tidligere afsagt en dom, hvor tiltalte var i besiddelse af 1 kg hash og blev dømt til 60 dages ubetinget fængsel. 

Vær opmærksom på, at straffen for besiddelse af hash naturligvis altid afhænger af den individuelle sag.

Eksempel: straf for besiddelse af 1 gram kokain 

Der findes intet konkret eksempel på en dom for besiddelse af 1 gram kokain, men der er en dom, hvor tiltalte blev dømt 10 dages fængsel for besiddelse af 1,83 gram kokain og 30 ecstasypiller

Vær opmærksom på, at straffen for besiddelse af kokain altid afhænger af den individuelle sag. 

Eksempel: Straf for besiddelse af 70 gram amfetamin

Der findes en dom fra 2005, hvor tiltalte blev dømt 4 måneders betinget fængsel med vilkår om 80 timers samfundstjeneste for besiddelse af 70 gram

Vær opmærksom på, at straffen for besiddelse af kokain altid afhænger af den individuelle sag. 

Bestemmelsen i straffeloven har følgende ordlyd:

§191 – Den som i strid med lovgivningen om euforiserende stoffer til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag eller under andre særligt skærpende omstændigheder overdrager euforiserende stoffer, straffes med fængsel indtil 10 år. Angår overdragelsen en betydelig mængde særligt farligt eller skadeligt stof, eller har overdragelsen af et sådant stof i øvrigt haft en særligt farlig karakter, kan straffen stige til fængsel i 16 år.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der i strid med lovgivningen om euforiserende stoffer indfører, udfører, køber, udleverer, modtager, fremstiller, forarbejder eller besidder sådanne stoffer med forsæt til at overdrage dem som nævnt i stk. 1.