Søg
Close this search box.

Blufærdighedskrænkelse

I dette indlæg vil vi gennemgå alt, du skal vide om blufærdighedskrænkelse – inklusive eksempler på domme, digital blufærdighedskrænkelse og strafferammen for blufærdighedskrænkelse.

Hvad er blufærdighedskrænkelse?

Ordet blufærdighedskrænkelse dækker over de seksualforbrydelser, der ikke er omfattet af en af de andre bestemmelser i loven. Det kan f.eks. være blottelse, uønskede berøringer, vindueskiggeri og uønskede seksuelle bemærkninger.

Hvornår er det blufærdighedskrænkelse?

Handlingen skal have en vis grovhed, før den anses som blufærdighedskrænkelse og er strafbar. Der er f.eks. set sager, hvor berøring af benet uden på tøjet har ført til frifindelse.

Der skal også som udgangspunkt være tale om en seksuel handling, hvis det skal karakteriseres som blufærdighedskrænkelse.

Blufærdighedskrænkelse eksempler

De hyppigste eksempler på blufærdighedskrænkelser er uønskede berøringer og blotteri. Det er både de sager, der får mest opmærksomhed i medierne, og de sager der hyppigst dømmes for.

Blufærdighedskrænkelse billeder – om digital blufærdighedskrænkelse

Hvis du deler billeder af seksuel karakter, som du af personen ikke har fået lov til at dele, er der tale om blufærdighedskrænkelse efter §232.

Digital blufærdighedskrænkelse er blevet et relativt udbredt fænomen de seneste år, og i Danmark har vi også set eksempel på en markant dom, da en 25-årig fyr blev dømt for digital blufærdighedskrænkelse på baggrund af deling af 329 kvinders private billeder.

Blufærdighedskrænkelse i eget hjem – er det lovligt at gå nøgen rundt derhjemme?

Det er lovligt at være nøgen i sit eget private hjem, så længe din nøgenhed ikke har en stødende adfærd. Stødende adfærd kan dække over følgende:

  • En seksuel karakter – som f.eks. samleje eller onani
  • Hvis du går nøgen rundt, fordi du ved, at andre folk kan se dig
  • Hvis din adfærd er krænkende for dem, der kan se dig


Det gælder også at gå nøgen rundt i din have, hvis udsynet til dig er lettilgængeligt – altså uden at skulle f.eks. kigge igennem et hul i en hæk.

Dømt for blufærdighedskrænkelse – eksempler på domme

Der er jævnligt domme for blufærdighedskrænkelse, der får opmærksomhed i medierne.

Bl.a. blev denne 46-årige mand idømt 3 måneders ubetinget fængsel for at krænke en 15-16-årig pige, da han var hendes lærer på en efterskole.

En 72-årig mand blev idømt et erstatningskrav mod sin hjemmehjælper, som han krænkede, mens vedkommende var på arbejde.

En fodboldspiller blev idømt bøder for digital blufærdighedskrænkelse, da han sendte billeder af seksuel karakter til piger på 14 og 13 år.

Strafferamme: Hvad er straffen for blufærdighedskrænkelse?

Blufærdighedskrænkelse resulterer oftest i bøder eller fængselsstraf på op til 2 år, der dog kan stige (typisk til 4 år), hvis offeret er et barn under 15.

Man vil dog altid vurdere sagen individuelt. Her er det vigtigt, at du har en forsvarsadvokat på din side, som kan hjælpe og guide dig i sagen., så du ikke bliver straffet unødigt hårdt.

Bestemmelsen i straffeloven har følgende ordlyd:

§232 –  Den, som ved uanstændigt forhold krænker blufærdigheden, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller, hvis forholdet er begået over for et barn under 15 år, med bøde eller fængsel indtil 4 år.

Du kan kontakte os her, hvis du har brug for repræsentation i en sag om blufærdighedskrænkelse.