Blufærdighedskrænkelse

Blufærdighedskrænkelse

Blufærdighedskrænkelse dækker over de seksualforbrydelser, der ikke er omfattet af en af de andre bestemmelser. Det kan f.eks. være blottelse, uønskede berøringer, vindueskiggeri og uønskede seksuelle bemærkninger. Handlingen skal have en vis grovhed, før den er strafbar. Der er f.eks. set sager, hvor berøring af benet uden på tøjet har ført til frifindelse.

Strafferamme

Blufærdighedskrænkelse resulterer oftest i bøder eller fængselsstraf på op til 2 år, der dog kan stige (typisk til 4 år), hvis offeret er et barn under 15.

Man vil dog altid vurdere sagen individuelt. Her er det utroligt vigtigt, at du har en forsvarsadvokat på din side, som kan hjælpe og guide dig i sagen.

Bestemmelsen i straffeloven har følgende ordlyd:

§232 –  Den, som ved uanstændigt forhold krænker blufærdigheden, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller, hvis forholdet er begået over for et barn under 15 år, med bøde eller fængsel indtil 4 år.