Søg
Close this search box.

Vidnetrusler

Hvad er vidnetrusler?

En vidnetrussel efter straffelovens § 123 er, når en person bevidst forsøger at intimere et vidne med en trussel med det formål at påvirke vidnets forklaring. 

Trusler mod vidner påvirker dermed efterforskninger, opklaringer og domme, og i straffeloven adskilles de derfor fra regulære trusler

Eksempel på dom for vidnetrussel

Trusler mod vidner straffes hårdere end trusler mod regulære personer. Vidner er i en udsat position og skal derfor beskyttes ekstra fra lovens side.

Denne 44-årige mand blev f.eks. idømt 10 måneders ubetinget fængsel for trusler mod vidner.

Strafferamme for vidnetrusler

Straffen for trusler varierer stort afhængigt af grovheden, gerningsmandens karakter og historik, og den specifikke sag. I yderste tilfælde kan vidnetrusler straffes med fængsel op til 8 år. 

En stor forskel på vidnetrusler og regulære trusler er, at trusler om simpel vold kan straffes, hvis de fremføres mod et vidne. Det kan det ikke, hvis de fremsættes mod menig mand. 

Bestemmelsen i straffeloven har følgende ordlyd:

§ 123 – Den, som med trussel om vold forulemper, eller som med vold, ulovlig tvang efter § 260, trusler efter § 266 eller på anden måde begår en strafbar handling mod en person, dennes nærmeste eller andre med tilknytning til denne i anledning af personens forventede eller allerede afgivne forklaring til politiet eller i retten, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år.

Stk. 2. Ved fastsættelse af straffen skal der lægges vægt på den betydning, som lovovertrædelsen kan have for muligheden for at retsforfølge strafbare handlinger