Søg
Close this search box.

Ungdomskriminalitetsnævnet

Børn og unge i alderen 10-17 år

Forsvarsadvokaterne Dickmeiss hjælper som advokat i sager, der skal behandles i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Når børn og unge i alderen 10-17 år begår personfarlig kriminalitet eller andre visse grove kriminalitetsformer, kan sagen blive indbragt for Ungdomskriminalitetsnævnet.

Ungdomskriminalitetsnævnet arbejder målrettet med at forebygge ungdomskriminalitet ved at fastlægge målrettede og individuelle forebyggende indsatser for børn og unge i alderen 10-17 år, der anses for at være kriminalitetstruede.

Ret til gratis advokatbistand

Ungdomskriminalitetsnævnet kan træffe beslutning om tvangsfjernelse af børn og unge fra hjemmet, i grove tilfælde for 15-17-årige anbringelse i en delvis eller sikret institution, til en række andre foranstaltninger af mindre indgribende karakter.

Når en sag bliver behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet, har forældrene eller den unge over 12 år ret til gratis advokatbistand under sagens behandling. Forsvarsadvokaterne Dickmeiss har mange års erfaringer fra tvangsfjernelsessager og sager for Ungdomskriminalitetsnævnet. 

Vores advokater er optaget på listen over advokater til varetagelse af sager for Ungdomskriminalitetsnævnet. Vi kan repræsentere både forældrene eller den unge i nævnet.

Har du brug for gratis advokatbistand og en uforpligtende drøftelse af din sag, er du velkommen til at kontakte os