Søg
Close this search box.

Case

Frifundet for hæleri – 32 flasker dyr vin

Tiltalt for hæleri af dyr vin
Advokat Dickmeiss var forsvarer for en person, der var tiltalt for at have begået hæleri ved at have købt 32 flasker dyrere vin af en person, der havde stjålet vinen fra sin arbejdsplads.

I forbindelse med den tiltaltes køb af vinen var der blevet udfærdiget en kvittering, hvori det fremgik, hvad de enkelte flasker var købt for, ligesom sælgerens navn var påført, og sælgeren havde underskrevet kvitteringen. Kvitteringen var ikke dateret. Købsprisen for vinen svarede nogenlunde til, hvad vinens markedspris var.

Anklager: Kvittering er fabrikeret
Anklagemyndigheden gjorde blandt andet gældende, at den tiltalte måtte vide, at vinen hidrørte fra et strafbart forhold og henviste i den forbindelse særligt til, at kvitteringen ikke var dateret, hvilket ifølge anklagemyndigheden sandsynliggjorde, at kvitteringen var lavet efter købet og var fabrikeret til formålet.

Bevisførelse ikke tilstrækkelig – køber uskyldig
Advokat Dickmeiss gjorde gældende, at det ikke var godtgjort, at den tiltalte havde viden om, at vinen hidrørte fra et tyveri eller burde have vidst dette. Dickmeiss henviste i den forbindelse til, at køberen havde gjort, hvad han kunne, for at sikre sig, at vinen ikke var stjålet.

Herunder havde tiltalte spurgt ind til, hvor vinen kom fra, ligesom han havde sikret, at der blev udfærdiget en kvittering til købet, og at sælgerens navn og underskrift fremgik af denne kvittering. Til slut indikerede vinens pris, at der ikke var tale om hæleri.

Retten fandt ikke, at der var ført det til domfældelse tilstrækkelige bevis, hvorfor den tiltalte blev frifundet.

Del indlæg