Søg
Close this search box.

Case

Frifundet for vold mod samlever

Advokat Dickmeiss var forsvarer for en klient, der var tiltalt for blandt andet overtrædelse af knivloven og vold mod samlever. Den tiltalte var tidligere dømt for at have overtrådt knivloven og erkendte, at han havde været i besiddelse af en hobbykniv på et offentligt tilgængeligt sted.

Samlevers forklaring kunne ikke dokumenteres

For så vidt angår voldsforholdet, ønskede samleveren ikke at afgive forklaring i retsmødet, idet hun og tiltalte stadig var kærester. Retten tillod ikke, at hendes forklaring til politiet blev dokumenteret, idet hun ikke, i forbindelse med sin forklaring til politiet, var blevet vejledt om, at hun, som den tiltaltes nærmeste, ikke havde pligt til at afgive forklaring.

Herefter fandt retten det ikke bevist, at tiltalte udøvede vold mod samleveren, hvorefter han blev frifundet.

Udgangspunkt om ubetinget fængsel fraveget

Den tiltalte var tidligere dømt for personfarlig kriminalitet, og var tidligere idømt fængselsstraf for overtrædelse af knivloven, men udgangspunktet om ubetinget fængsel i lignende situation blev fraveget under hensyntagen til den tiltaltes personlige forhold. Den tiltalte var nemlig i et psykologisk udredningsforløb, og blev derfor idømt 14 dages fængsel med tilsyn af Kriminalforsorgen.

Retten fastsatte ikke vilkår om samfundstjeneste under hensyntagen til hans personlige forhold.

Del indlæg