Søg
Close this search box.

Case

Hammer

Frifundet for spirituskørsel

Advokat Dickmeiss var advokat for en person, der var tiltalt for spirituskørsel og kørsel i bevidsthedspåvirket tilstand. Den tiltalte nægtede forholdet, idet han gjorde gældende, at han havde indtaget alkohol og røget en joint efter kørslen.

Situationen var den, at den tiltalte havde været sammen med 3 venner, og 2 af vennerne havde drukket under et ophold i kørslen. Den tiltalte oplyste, at han i den forbindelse havde drukket en genstand og ikke havde røget. Herefter var de kørt fra stedet.

Den ene af tiltaltes venner blev uregerlig på grund af fuldskab, hvorfor tiltalte måtte stoppe bilen, så vennen kunne brække sig. Da det var vennens bil, og vennen fortsat var uregerlig, ringede tiltalte til en ven og bad ham komme og hente ham, således at han kunne få et lift.

Mens tiltalte sad og ventede indtog han 2 Breezere og røg et sug af en joint. Mens bilen holdt der, hvor tiltalte sad på førersædet, kom politiet til stedet og sigtede tiltalte for at have ført bilen i spirituspåvirket tilstand og i bevidsthedspåvirket tilstand.

Den betjent, der kom til stedet, undersøgte ikke nærmere den bil, som tiltalte sad i, og kunne således ikke i retten bekræfte, at der lå flasker i bunden af bilen. Under retssagen afgav tiltalte, betjenten og tiltaltes ven vidneforklaring (ikke ham, der var uregerlig, men ham der også var i bilen
sammen med tiltalte). Denne ven bekræftede tiltaltes forklaring.

Retten giver klient medhold i forklaring om spirituskørsel

På baggrund af beviserne i sagen frifandt retten tiltalte for at have kørt i bevidsthedspåvirket tilstand, idet retten ikke fandt at kunne afvise tiltaltes forklaring om, at årsagen til at hans promille oversteg 0,5%, og fundet af THC i hans blod skyldtes, at han havde indtaget alkohol og hash umiddelbart efter kørslen.

Som følge heraf blev tiltalte frikendt for spirituskørsel og dermed ikke frakendt førerretten.

Læs her, hvornår du kan forvente bøde eller frakendelse af kørekort for spirituskørsel.

Del indlæg