Søg
Close this search box.

Case

Nedsat straf: Advarsel for fornærmelig tiltale mod dommeren

Advokat Dickmeiss var forsvarer for en klient, der var tiltalt for at have fornærmet en dommer ved at kalde hende en ”nyttig idiot, psykopat, narcissist og udyr uden moral”. Forholdet var begået i forbindelse med et retsmøde foretaget i Grønland.

Den tiltalte bekræftede, at han havde kaldt dommeren en nyttig idiot, men ikke at han havde sagt, at dommeren var en psykopat eller narcissist, men derimod, at dommeren var en nyttig idiot for en psykopat og en narcissist.

Den tiltalte bekræftede endvidere, at han havde sagt, at dommeren var et udyr og en person uden moral i det tilfælde, at dommeren gav modparten medhold.

Advokat Dickmeiss: Tiltalte bør frifindes for fornærmende udsagn “narcissist” og “psykopat”

Advokat Dickmeiss gjorde gældende, at den tiltalte skulle frifindes for at kalde dommeren en narcissist og psykopat, idet disse udsagn ikke var rettet imod dommeren. Retten gav advokat Dickmeiss medhold heri.

For så vidt angår de øvrige udsagn blev den tiltalte dømt for at have fremsat fornærmelig tiltale mod dommeren. Anklagemyndigheden påstod den tiltalte idømt en bøde på kr. 5.000,-.

Advokat Dickmeiss gjorde gældende, at der alene skulle idømmes en advarsel under hensyntagen til, at forholdene var begået på Grønland, og at den tiltalte derfor ikke skulle have en højere straf, end hvad den tiltalte ville have fået, såfremt sagen var blevet behandlet i Grønland.

Det var uoplyst, hvad sanktionen ville have været, såfremt sagen var blevet behandlet i Grønland og under hensyntagen hertil bestemte dommeren, at den tiltalte for de fremsatte udtalelser alene skulle have en advarsel.

Del indlæg