Søg
Close this search box.

Case

Frifindelse for forsøg på falsk forklaring for retten

Forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemir var forsvarer for en 25-årig mand, der var sigtet for forsøg på medvirken til falsk forklaring for retten.

Tiltalte havde skrevet et brev til en medtiltalt. I brevet stod der, hvordan den medtiltalte skulle forklare sig under ankesagen. Brevet skulle altså bruges til, at en medtiltalt skulle afgive falsk forklaring for retten.

Efter bevisførelsen var Retten i Svendborg dog enig med forsvarsadvokat Kandemir i, at anklagemyndigheden under hovedforhandlingen kun havde ført bevis for, at brevet var blevet skrevet, mens klient befandt sig i arresten – men ikke at brevet var blevet sendt ud til den medtiltalte.

Klient fragået intention om at sende brevet med opfordring til falsk forklaring

Forsvarsadvokat Kandemir har over for retten bemærket, at brevet er skrevet, men at der ikke er foretaget den nødvendige iværksættelse. Brevet er nemlig ikke sendt ud af arresten, idet klienten havde opgivet sit ønske om at sende brevet.

Retten var derfor enig med forsvarsadvokat Kandemir i, at anklagemyndigheden ikke har ført bevis for, at klienten har medvirket til falsk forklaring for retten. Klienten har nemlig, under hovedforhandlingen, afgivet forklaring om, at han var fragået sin intention om at sende brevet.

Klienten blev derfor frifundet for falsk forklaring for retten, og Statskassen skal betale sagens omkostninger.

Del indlæg