Søg
Close this search box.

Case

Fire måneders betinget fængsel for 9 kørsler i frakendelsestiden og brugstyveri

Advokat Dickmeiss var forsvarer for en klient, der var sigtet for 9 gange at have kørt i en bil, selvom han var frakendt førerretten, ligesom han var tiltalt for at have brugsstjålet 5 biler i den forbindelse.

Herudover var han tiltalt for et voldsforhold ved at have nikket en anden person en skalle og endelig en kørsel, hvor han tilsidesatte væsentlige hensyn til færdselssikkerheden.

Den tiltalte erkendte forholdene og havde gode personlige forhold.

Dom i overensstemmelse med Advokat Dickmeiss’ påstand

Tiltalte var tidligere idømt en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste. Anklagemyndigheden nedlagde påstand om 5 måneders fængsel samt frakendelse af førerretten i yderligere ½ år.

Advokat Dickmeiss nedlagde påstand om, at den tiltalte på baggrund af hans gode personlige forhold skulle idømmes en betinget fængselsstraf på 4 måneder med vilkår om samfundstjeneste, samt at han blev frakendt førerretten i ½ år.

Byretten afsagde dom i overensstemmelse med, hvad advokat Dickmeiss havde nedlagt påstand om.

  • Forside
  • Nyheder
  • Fire måneders betinget fængsel for 9 kørsler i frakendelsestiden og brugstyveri

Del indlæg