Søg
Close this search box.

Case

Frifundet for skud mod person

Advokat Dickmeiss var forsvarer for en klient, der var tiltalt for sammen med 11 andre personer at have medvirket i et overfald på en person, hvor personen var blevet slået med baseballbats og golfkøller og sparket, ligesom personen blev skudt 2 gange i benet med en pistol.

Advokat Dickmeiss’ klient havde ikke selv deltaget i overfaldet, men var kørt med de øvrige tiltalte ud for at lede efter personen. Da de kom til stedet, forblev han i bilen, mens de øvrige steg ud og overfaldt personen, herunder skød ham i benet 2 gange.

Klient stod til flere års fængsel

Advokat Dickmeiss’ klient blev tiltalt for at have medvirket i overfaldet, herunder at have skudt personen.

Han stod til flere års fængsel herfor, idet anklagemyndigheden havde rejst tiltale for, at alle tillige skulle dømmes for overtrædelse af straffelovens §192a – ulovlig besiddelse af særligt farligt våben.

Under sagen var der 12 tiltalte, hvoraf en stor del af dem var banderelaterede. Advokat Dickmeiss’ klient havde ingen relation til den pågældende bande.

Dickmeiss vil have klient frifundet

Advokat Dickmeiss påstod principalt frifindelse, idet hans klient ikke havde deltaget i overfaldet og subsidiært, at han alene skulle dømmes for voldsudøvelsen og ikke skudafgivelsen eller for medvirken til overtrædelse af straffelovens § 192a.

Baggrunden herfor var, at det var udenfor klientens forventninger (fortsæt), at der skulle anvendes et skydevåben under overfaldet.

Byretten dømte de tiltalte for overfaldet, herunder skuddene, men fandt ikke det var bevist, at der var anvendt et våben omfattet af straffelovens § 192 a.

Domsafgivelse anket til landsretten

Advokat Dickmeiss’ klient blev idømt 1 år og 10 måneders fængsel. Sagen blev anket til landsretten.

Landsretten fandt det ikke bevist, at det forudgående var aftalt, at der skulle anvendes et skydevåben under overfaldet. Dette uanset at der var tale om banderelateret overfald.

Landsretten dømte advokat Dickmeiss’ klient for medvirken til vold, idet man fandt, at han, ved at have kørt med de øvrige tiltalte ud til gerningsstedet, havde accepteret, at den tiltalte skulle overfaldes, herunder at han skulle overfaldes med golfkøller og baseballbats.

Landsretten frifinder for medvirken i skudafgivelse

Landsretten frifandt klienten for medvirken i skudafgivelsen og besiddelse af en pistol. Advokat Dickmeiss’ klient blev idømt 10 måneders fængsel, hvoraf de 5 måneder var en reststraf.

Ved strafudmålingen blev det derudover tillagt vægt, at advokat Dickmeiss’ klient havde medvirket til sagens opklaring, hvorfor han fik en strafreduktion.

Del indlæg