Søg
Close this search box.

Case

OB-fan frifundet for grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden

I forbindelse med OB’s kamp mod AGF i 2018 blev 30 OB-fans anholdt for at have forstyrret den offentlige ro og orden ved at have forsøgt at indlede slagsmål mod AGF-fans i Nørregade.

Efterfølgende blev 20 OB-fans tiltalt for overtrædelse af straffelovens §134a. Advokat Dickmeiss var forsvarer for 1 af de tiltalte. I byretten blev de 19 dømt, herunder den person, som advokat Dickmeiss var forsvarer for. 2 af de domfældte, herunder advokat Dickmeiss’ klient, ankede sagen til Landsretten med påstand om frifindelse.

Fælles fanmarch til stadion – pludselig opstået uro

Den person, som advokat Dickmeiss var forsvarer for, forklarede, at han sammen med en gruppe OB-fans gik fra et værtshus på Thomas B. Thriges Gade igennem Nørregade mod James Dean, idet de skulle gå fælles fanmarch til stadion.

Han gik bagerst i gruppen, og i Nørregade opstod der pludselig uro, herunder brag fra kanonslag. OB-fansene løb mod Østre Stationsvej, og rent instinktivt fulgte advokat Dickmeiss’ klient med.

OB-fansene blev efterfølgende anholdt i Kongens Have. Ved anholdelsen af personerne blev flere fundet i besiddelse af elefanthuer, tandbeskyttere og romerlys. Advokat Dickmeiss’ klient blev ikke fundet i besiddelse af sådanne genstande.

Blandt flere af de tiltalte var der messenger-beskeder, som vidnede om, at man havde planlagt at skulle slås mod AGF-fansene.

Ingen beviser for deltagelse i- og kendskab til- uroligheder

Advokat Dickmeiss’ klient var ikke deltager i disse messenger-tråde. I Landsretten gjorde advokat Dickmeiss gældende, at det ikke var bevist, at hans klient havde deltaget i urolighederne eller vidst, at der skulle ske en konfrontation mod AGF-fansene.

Der var ingen vidneforklaringer, der belastede advokat Dickmeiss’ klient, og Landsretten fandt med stemmerne 5 – 1, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at anse det for bevist, at han havde tilsluttet sig den gruppe, der forsøgte at indlede slagsmål mod AGF-fansene.

På denne baggrund blev han frifundet.

Den anden person, der også havde anket sagen, blev dømt, idet Landsretten lagde vægt på, at han havde været deltager i en af messenger-trådene. Derfor fandt man ikke, at han havde været uvidende om den forestående konfrontation mod AGF-fansene, og han fik 30 dages betinget fængsel.

  • Forside
  • Nyheder
  • OB-fan frifundet for grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden

Del indlæg