Søg
Close this search box.

Case

Frifindelse for æresrelateret vold

Advokat Dickmeiss var forsvarer for en person, der var tiltalt for, sammen med 2 andre, at have udøvet vold og fremsat trusler mod en person.

Sagen vedrørte 2 familier, der havde en uoverensstemmelse vedrørende en person fra den ene families påståede forhold med en person fra den anden familie. Uoverensstemmelserne endte med, at de 3 tiltalte kørte ud til den anden familie for at konfrontere dem med nogle sms’er, der kunne dokumentere det påståede forhold mellem de 2 personer fra hver sin familie.

Mødet udviklede sig til tumult, hvor der blandt andet blev anvendt en peberspray. En udenforstående person anmeldte tumulten til politiet, der kom til stedet. Forinden politiet ankom havde de 3 tiltalte forladt stedet. De tilbageværende fra den anden familie ønskede ikke at tale med politiet eller fortælle, hvad der var sket, herunder hvem der havde gjort hvad.

Familien anmelder dødstrusler og vold til politiet

Den efterfølgende dag anmeldte familien forholdet til politiet og oplyste, at der var blevet fremsat dødstrusler mod en person, ligesom personen var blevet slået og sparket flere gange, blandt andet mens han lå ned.

Politiet efterforskede sagen og opgav i første omgang at rejse tiltale i sagen. Denne beslutning blev omgjort af statsadvokaten, hvorefter sagen blev indbragt for byretten, hvor de 3 tiltalte blev tiltalt for at have fremsat trusler mod en person og udøvet vold mod denne i form af slag og spark, mens personen lå ned.

De tiltalte erkendte, at de havde været til stede og konfronterede den anden familie med beskyldningerne, men nægtede, at de havde fremsat trusler eller udøvet vold i den forbindelse.

Modsatrettede forklaringer under hovedforhandlingen

Under hovedforhandlingen afgav de tiltalte forklaring, ligesom 7 medlemmer af den anden familie afgav forklaring. Endvidere afgav 2 udenforstående personer, herunder anmelderen, forklaring om, hvad de havde observeret.

Ikke overraskende havde medlemmerne af hver sin familie 2 modsatrettede forklaringer om, hvad der var passeret, herunder beskyldte de gensidigt hinanden for at have anvendt en peberspray under tumulten.

De udenforstående vidner kunne berette om et skænderi, der udviklede sig til tumult mellem de 2 familier, men kunne ikke bekræfte, at de havde hørt de trusler, der var rejst tiltale for, eller set den vold, der var rejst tiltale for.

Retten frifinder de 3 tiltalte

På denne baggrund frifandt retten de 3 tiltalte, idet retten ikke fandt det fornødent godtgjort, at der var sket det, som var anført i anklageskriftet.

I den forbindelse lagde retten vægt på, at forholdet først blev anmeldt til politiet dagen efter, hvor den forurettede og hans familiemedlemmer herved havde haft mulighed for at samstemme deres forklaringer, ligesom retten fandt, at vidneforklaringerne bar præg af, at der havde været tumult, og at begivenhedsforløbet ikke kunne fastslås med sikkerhed.

Endelig lagde retten vægt på, at de konstaterede skader hos den forurettede ikke med tilstrækkelig sikkerhed understøttede, at skaderne var fremkommet ved knytnæveslag eller spark, fremfor under tumult i en klump af personer fra begge familier.

Retten frifandt på denne baggrund de 3 tiltalte.

Del indlæg