Søg
Close this search box.

Case

Frifundet for afpresning

Advokat Dickmeiss var forsvarer for en klient, der var tiltalt for afpresning sammen med 2 andre. Personen var blevet bedt om at køre de 2 andre til Svendborg, hvor de skulle snakke med en person. Da de kom til Svendborg, mødte de denne person, der satte sig ind i bilen.

På vej til Odense gik det op for tiltalte, at den person de havde hentet, havde fået overført nogle penge til sin konto og at de 2 andre ville have disse penge udbetalt. I den forbindelse blev der fremsat trusler mod personen.

Klient bad om at blive sat af

Under køreturen til Odense forholdt den tiltalte sig passiv og deltog ikke i diskussionen omkring mellemværendet eller fremsatte trusler direkte eller indirekte mod personen, som de havde hentet.

Da de kom til Odense, anmodede advokat Dickmeiss’ klient om at blive sat af, hvilket blev imødekommet. Herefter fortsatte de andre med personen og kørte ud til hans mor, hvor de forsøgte at overtale personen og hans mor til at få udbetalt pengene.

Alle 3 blev tiltalt for afpresning. Advokat Dickmeiss gjorde gældende, at hans klient ikke var skyldig i afpresning, idet han ikke havde været vidende om, at de tog til Svendborg for at inkassere penge og dette gik først op for ham, da de sad i bilen på vej til Odense.

Klient havde forholdt sig passiv og ikke deltaget i trusler

Han havde i bilen været passiv og ikke deltaget i snakken vedrørende pengene eller fremsat trusler overfor personen. Han havde ikke mulighed for at stige ud af bilen under transporten til Odense og ved førstkommende lejlighed blev han efter eget ønske sat af.

Retten frifandt advokat Dickmeiss’ klient, men dømte de 2 andre, idet retten lagde til grund, at Advokat Dickmeiss’s klient ikke var vidende om, at der skulle inkasseres penge hos personen før han blev hentet, og han havde ikke selv aktivt deltaget i afpresningen.

Herudover lagde man vægt på, at han på eget initiativ var blevet sat af, da han blev klar over hvad det drejede sig om.

Del indlæg