Søg
Close this search box.

Case

Frifundet for at spytte trafikant i ansigtet

Advokat Dickmeiss var forsvarer for en ældre mand, der var tiltalt for at have spyttet en medtrafikant i ansigtet. Han bekræftede, at der havde været en uoverensstemmelse i trafikken, hvor parterne havde skændtes, men benægtede, at han i den forbindelse skulle have spyttet på medtrafikanten.

Skænderi forud for episoden

Medtrafikanten afgav forklaring og oplyste, at der havde været et skænderi mellem hende og den tiltalte, og at han i den forbindelse havde spyttet på hende. Lidt spyt havde ramt hende på håret, der hang ned foran på hendes bryst, og noget andet på bilen. Der var ikke tale om en stor spytklat.

I medtrafikantens bil havde der været en passager, der også afgav forklaring. Hun kunne bekræfte, at medtrafikanten havde oplyst, at hun var blevet spyttet på, men passageren havde ikke set spytteriet eller fået påvist, hvor medtrafikanten skulle være blevet ramt.

Videooptagelse af medtrafikanten

Medtrafikanten havde optaget en video af episoden. Af videoen fremgik det, at parterne skændtes og på et tidspunkt kunne det se ud som om, at den tiltalte spyttede mod medtrafikanten, og at der kom noget ud af hans mund. Det der kom ud af hans mund, havde imidlertid ikke retning mod medtrafikantens ansigt.

Advokat Dickmeiss påstod sin klient frifundet, idet det ikke var bevist, at der var spyttet mod ansigtet. For det første var det ikke bevist, at der i det hele taget var spyttet, og i det omfang retten fandt at kunne lægge dette til grund, blev det gjort gældende, at det ikke var bevist, at medtrafikanten var ramt i ansigtet.

Under bagatelgrænsen – frifindelse

Det forhold, at hun skulle være blevet ramt på håret, der hang ned til brystet, måtte anses som et spytteri mod kroppen, hvilket ikke kunne anses som værende en strafbar krænkelse af en andens legeme. Således faldt forholdet
under bagatelgrænsen for overtrædelse af straffelovens §244.

Retten frifandt den tiltalte. Retten fandt ikke at kunne lægge til grund, at den forurettede var blevet spyttet i ansigtet og fandt endvidere ikke, at spyt på håret var omfattet af tiltalen.

Del indlæg