Søg
Close this search box.

Case

Frifindelse for vold mod samlever

Forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemir var forsvarer for en person, der var sigtet for i længere tid at have udøvet vold mod sin samlever, jf. straffelovens § 244.

Efter bevisførelsen påstod anklagemyndigheden en ubetinget fængselsstraf i ca. 3 måneder, under henvisning til at voldsepisoderne har foregået i en længere periode.

Forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemir nedlagde påstand om frifindelse og gjorde blandt andet gældende, at samlivet har været konfliktfyldt, at der har været mange uoverensstemmelser, men at disse aldrig har haft karakter af vold i henhold til straffelovens § 244, hvorfor der bør ske frifindelse.

Retten enig med Kandemir – uoverensstemmelser kan ikke karakteriseres som vold

Retten var enig med forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemir i, at der efter bevisførelsen måtte lægges til grund, at parterne havde et konfliktfyldt forhold, og at skubberierne samt verbale udfald under diskussionerne ikke var af en sådan karakter, at forholdene kunne anses som værende vold, jf. straffelovens § 244.

Retten frifinder den tiltalte, idet der ikke kunne føres bevis for, at den tiltalte havde udøvet vold. Statskassen betaler sagens omkostninger.

Odense, juni 2021

Del indlæg