Søg
Close this search box.

Case

Frifindelse for udvisning af en person der tidligere er idømt betinget udvisning

Forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemir var forsvarer for en mand, der var tiltalt for i alt 9 forhold, herunder grov vold, vold mod tjenestemand, simpel vold, jf. §§ 119, 244 og 245 m.v.

Klienten, der var udlænding, havde talrige domme for ligeartet kriminalitet samt er tidligere idømt betinget udvisning og har herudover været i fængsel i ca. 6 år i Danmark. Klienten risikerede dermed i høj grad at blive udvist ved dom i sagen.

Efter bevisførelsen påstod anklagemyndigheden en ubetinget fængselsstraf på 1 år og 3 måneder samt udvisning af Danmark.

Påstand på maksimalt 5 måneder fra Kandemir

Forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemir nedlagde påstand om fængselsstraf på maksimalt 5 måneder, idet nogle af forholdene var nægtet, og at der skulle ske frifindelse for påstanden om udvisning, og at der alene skulle meddeles en advarsel om udvisning.

Forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemir gjorde blandt andet gældende, at tiltalte, der var kommet til Danmark som ca. 7-årig, har en så stærk og langvarig tilknytning til Danmark, at en eventuel udvisning med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Tiltalte, der ikke var gift, havde ligeledes ingen børn.

Retten enig med Kandemir – udvisning i strid med forpligtelser

Retten var enig med forsvarer Kandemir i, at den tiltalte havde en så stærk tilknytning til Danmark, at han, uagtet tidligere langvarige fængselsdomme, betinget udvisning, ingen ægtefælle eller børn, ikke kunne udvises, idet udvisningen med sikkerhed ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Retten idømte klienten fængsel i 9 måneder, men frifandt klienten for påstanden om udvisning og meddelte alene en advarsel.

Odense, juli 2021

  • Forside
  • Nyheder
  • Frifindelse for udvisning af en person der tidligere er idømt betinget udvisning

Del indlæg