Søg
Close this search box.

Case

Frifindelse for udvisning og frifindelse for meddelelse af advarsel om udvisning i landsretten

Forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemir var forsvarer for en person, der var tiltalt for at have udøvet vold mod tjenestemand, jf. straffelovens § 119.

I byretten blev den tiltalte idømt betinget fængselsstraf i 30 dage og ligeledes tildelt en advarsel om udvisning.

Forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemir ankede afgørelsen til landsretten og gjorde gældende, at der skulle ske frifindelse for den af byretten meddelte advarsel om udvisning, idet klienten alene var idømt en betinget fængselsstraf, der delvis skyldtes hans egen erkendelse af forholdet.

Landsretten enig med Kandemir – ingen advarsel om udvisning

Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse i forhold til den idømte betingede frihedsstraf, betinget af, at tiltalte skulle udføre ulønnet samfundstjeneste i 40 timer – men dog med den ændring som påstået af forsvarer Kandemir, at der skulle ske frifindelse, således at der ikke skulle tildeles en advarsel om udvisning.

Statskassen skulle ligeledes betale sagens omkostninger for landsretten.

Odense, august 2021

  • Forside
  • Nyheder
  • Frifindelse for udvisning og frifindelse for meddelelse af advarsel om udvisning i landsretten

Del indlæg