Søg
Close this search box.

Case

Frifindelse for vold

Forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemir var forsvarer for en person, der var tiltalt for at have tildelt en person flere knæspark i hoved og mave, jf. straffelovens § 244.

Efter bevisførelsen påstod anklagemyndigheden en ubetinget fængselsstraf i 40 dage og i øvrigt overlod til retten, hvorvidt straffen skulle gøres betinget.

Konflikt var mellem to personer i samme familie

Forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemir nedlagde påstand om frifindelse og gjorde blandt andet gældende, at der ikke var tale om vold og slet ikke om umotiveret vold, idet konflikten opstod og eskalerede mellem to personer, der var i samme familie.

Retten var enig med Kandemir i, at der ikke var tale om vold, og at der ikke var ført bevis for, at klienten havde tildelt en anden person flere knæspark i hovedet og i maven, som der var rejst tiltale for.

Retten var således enig med forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemir i, at det efter bevisførelsen måtte lægges til grund, at parterne havde et konfliktfyldt forhold til hinanden, og tumulten mellem personerne førte til jævnbyrdig håndgemæng, der dog ikke kan karakteriseres som værende vold, jf. straffelovens § 244.

Frifindelse pga. manglende bevis

Retten frifandt således den tiltalte, idet der ikke kunne føres bevis for, at tiltalte havde udøvet vold. Statskassen betaler sagens omkostninger.

Oktober 2021

Del indlæg