Søg
Close this search box.

Case

Frifindelse for ulovlig tvang, røveri og vold

Advokat Dickmeiss var forsvarer for en person, der sammen med 3 andre var tiltalt for i forening at have tvunget en person ind i bil og frihedsberøvet ham, frarøveret ham hans telefon, afkrævet penge af ham og udøvet kvalificeret vold mod ham, hvorved han fik brud i ansigtsskelettet.

Advokat Dickmeiss’ klient havde været chauffør i en bil og havde sammen med en af de andre tiltalte kørt den pågældende person til en lejlighed, hvor der blev afkrævet penge af personen, og han blev udsat for vold. Under køreturen blev han frataget sin telefon.

Klient ikke bekendt med planer om vold

Advokat Dickmeiss’ klient oplyste, at han ikke var bekendt med, at den pågældende person skulle tages med til en lejlighed, hvor han skulle udsættes for vold.

Han var sammen med en medtiltalt på en køretur og de mødte tilfældigt den pågældende person, der indvilligede i at køre med til en lejlighed. Under køreturen var advokat Dickmeiss’s klient chauffør, og den medtiltalte og personen satte sig på bagsædet.

Han havde ikke observeret, hvad der skete på bagsædet i bilen under køreturen, herunder om personen var blevet frataget sin telefon. Mens volden blev udøvet i lejligheden mod personen, befandt Dickmeiss’ klient sig ude på svalegangen og var ikke vidende om voldsudøvelsen.

Ingen forudgående aftale om tur til lejlighed

På denne baggrund påstod advokat Dickmeiss hans klient frifundet, idet der ikke havde været en forudgående aftale om, at han skulle medvirke til, at den pågældende person skulle fragtes til lejligheden. Derudover var han ikke vidende om, at personen skulle udsættes for vold og afkræves penge eller havde tilsluttet sig dette ved sine handlinger.

Anklageren havde i sagen påstået, at advokat Dickmeiss’ klient havde handlet i forening med de andre, og at det hele var sket efter forudgående aftale, og at han tillige var ansvarlig for de andres handlinger, herunder voldsudøvelsen mod personen.

Retten frifandt advokat Dickmeiss’ klient, men idømte de 3 andre fængsel fra 1 år til 1½ år. Retten fandt det ikke bevist, at advokat Dickmeiss’ klient havde nogen viden om, hvad der skulle ske og havde ikke på nogen måde tilsluttet sig dette.

Advokat Dickmeiss’ klient havde været varetægtsfængslet i 2½ måned under sagens efterforskning, og advokat Dickmeiss vil nu søge erstatning til ham for uberettiget at have været varetægtsfængslet.

Del indlæg