Søg
Close this search box.

Case

EU-borger frifundet for udvisning for vold mod ægtefælle

Forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemir var forsvarer for en EU-borger, der var tiltalt for at have udøvet vold mod ægtefælle i form af lussing og knytnæve, jf. straffelovens § 244.

Anklagemyndigheden nedlagde en strafpåstand om 60 dages ubetinget fængselsstraf samt udvisning af Danmark.

Forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemir nedlagte påstand om, at klienten skulle idømmes fængselsstraf i 30-40 dage, der dog skulle gøres betinget som følge af klients gode personlige forhold, og fordi at volden havde udspillet sig i forlængelse af en diskussion mellem parterne om utroskab i ægteskabet, så klienten var i en oprevet sindstilstand. Der skulle heller ikke ske udvisning, men alene meddeles en advarsel.

Retten enig med forsvarsadvokat Kandemir – ingen udvisning

Retten var langt hen ad vejen enig med forsvarsadvokat Kandemirs strafpåstand, idet straffen blev 50 dage, dog gjort betinget med en prøvetid, samt afvikling af samfundstjeneste i 60 timer inden for en længstetid af 6 måneder – og endnu vigtigere for klienten blev der meddelt en advarsel om udvisning.

Både forsvarsadvokat Kandemir og klienten var tilfredse med, at retten ikke dømte udvisning i sagen, men alene meddelte en advarsel.

Odense
18.01.22

Del indlæg