Søg
Close this search box.

Case

Frifindelse for skunk/hashproduktion

Forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemir var forsvarer for en klient, der med 2 andre medtiltalte var tiltalt for straffelovens §191 – lov om euforiserende stoffer – for blandt andet at have dyrket og besiddet skunkplanter til, hvad der svarer til ca. 12 kg. hash med henblik på videreoverdragelse mod betydeligt vederlag, og straffelovens §181 for brandstiftelse med 2 andre tiltalte.

Påstand om frifindelse pga. manglende bevis

Anklagemyndigheden nedlagde en strafpåstand på 1 år og 3 måneder. Forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemir nedlagde påstand om frifindelse i forhold til skunkproduktion, idet der ikke var ført bevis for, at klienten havde noget med skunkproduktionen at gøre. For så vidt angår brandstiftelse, kunne dette forhold erkendes, og på den baggrund skulle straffen fastsættes til alene 6 måneder, og dette skulle gøres betinget og eventuelt med vilkår om samfundstjeneste.

Retten var enig med forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemir og frifandt klient for skunkproduktion, således at klienten alene blev dømt for brandstiftelse, som klienten havde erkendt. Retten var også enig i forhold til sanktionsspørgsmålet og fastsatte alene en betinget dom på 6 måneder med vilkår om samfundstjeneste.

Yderligere påstand: Statskassen skal afholde sagsomkostninger

Forsvarsadvokat Kandemir nedlagde yderligere påstand om, at statskassen skulle afholde sagsomkostninger helt eller delvist, såfremt klienten blev frifundet for hovedforholdet, og at sagen i øvrigt havde haft en lang sagsbehandlingstid.

Retten var også enig med forsvarsadvokat Kandemir vedrørende sagsomkostninger og besluttede, at statskassen selv skulle afholde 2/3 af sagsomkostningerne, således at klienten alene skulle betale den resterende 1/3 selv.

Både forsvarsadvokat Kandemir og klient var meget tilfredse med rettens udfald og ligeledes, at statskassen blev pålagt at skulle betale 2/3 af sagsomkostningerne.

Del indlæg