Søg
Close this search box.

Case

Delvis frifindelse: 30 dages rent betinget fængselsstraf for flere forhold af dokumentfalsk

Niclas Turan Kandemir var beskikket for en klient, der blev tiltalt for 4 forhold af dokumentfalsk efter straffelovens §171, hvoraf 3 af forholdene blev henført under straffelovens §81d, der udløser dobbeltstraf på grund af strafskærpelse afledt af coronaepidemien.

Klienten har nægtet sig skyldig i alle forhold, særligt i forhold 1, der relaterede sig til en falsk underskrift i forbindelse med overdragelse af forældremyndighed via Familieretshuset. Anklagemyndigheden nedlagde påstand om fængselsstraf i 4–5 måneder med henvisning til blandt andet strafskærpelsen i §81d, og at der var tale om 4 forhold af dokumentfalsk.

Retten enig: Ingen forsæt fra klienten

For så vidt angår forhold 1, var retten enig med forsvarsadvokat Niclas Turan Kandemir i, at
klienten ikke har haft forsæt (hensigt) til at begå dokumentfalsk i forbindelse med overdragelsen af forældremyndigheden, hvorfor retten frifandt klienten.

For så vidt angår de øvrige 3 dokumentfalsk, statuerede retten alene en sanktion på 30 dage
rent betinget med en prøvetid på 1 år, hvilket lå langt under anklagerens fængselsstraf af
en varighed på 4–5 måneder.

Forsvarsadvokat og klient var meget tilfredse med rettens resultat, og klienten kunne komme videre med hendes liv nu, efter at hendes sag endeligt var afsluttet.

  • Forside
  • Nyheder
  • Delvis frifindelse: 30 dages rent betinget fængselsstraf for flere forhold af dokumentfalsk

Del indlæg