Søg
Close this search box.

Case

Frifindelse for brandstiftelse

Advokat Dickmeiss var forsvarer for en klient, der var tiltalt for at have tændt ild i et pulterrum under en beboelsesejendom. Klienten nægtede sig skyldig. På videoovervågningen fra gangen ude foran indgangen til pulterrummet kunne det konstateres, at klienten sammen med 2 andre var gået ind i pulterrummet ca. 25 minutter før en beboer i ejendommen konstaterede røgudvikling fra pulterrummet.

Anklager: Slukket cigaret udviklede sig til brand

Der var ikke foretaget nogen brandteknisk undersøgelse af branden, og der var ikke videoovervågning fra pulterrummet. Anklagemyndigheden var af den opfattelse, at de tiltalte i pulterrummet havde røget og slukket cigaretten i noget brandbart stof i pulterrummet, der efterfølgende udviklede sig til en brand. De tiltalte nægtede, at de skulle have gjort sådan.

Advokat Dickmeiss: Manglende bevis for påsættelse af brand

Advokat Dickmeiss gjorde gældende, at det ikke var bevist, hvem der havde påsat branden, ligesom det ikke var bevist, hvordan branden var opstået, og at der under alle omstændigheder ikke var et fortsæt til at antænde en brand.

Retten frifandt de tiltalte under henvisning til, at det ikke var tilstrækkeligt bevist, hvem der havde antændt branden eller hvordan, ligesom der ikke var det fornødne fortsæt.

Del indlæg