Søg
Close this search box.

Case

Frifindelse for vanvidskørsel – og ikke konfiskation af køretøj

Advokat Dickmeiss var forsvarer for en klient, der var sigtet for overtrædelse af straffelovens §252 ved at have forvoldt nærliggende fare for en politipatrulje 2 gange. Klienten var fører af et monstertruck-lignende køretøj.

I forbindelse med en kørsel, hvor politiet eftersatte ham, foretog klienten en u-vending og kørte imod politipatruljevognen. Klienten foretog også et styreudsving mod politiet, der måtte undvige.

Nægtede fortsæt til fareforvoldelse

Den tiltalte nægtede at have haft fortsæt til at forvolde nærliggende fare for politipatruljen, idet han oplyste, at han ikke kørte hasarderet eller vildt, men blot ikke ønskede at tale med politiet.

Han standsede på politiets opfordring 4 gange undervejs, hvor politiet talte med ham, men kørte videre, idet han ikke blev anholdt.

Blev anholdt ved sidste standsning

Politiet anholdt ham først sidste gang de standsede ham, hvor han blev pacificeret. Han bekræftede, at han havde lavet en u-vending og kørt mod patruljebilen og passeret den – men at der ikke var nogen fare i den forbindelse, og kørslen var foregået i lav hastighed.

Han nægtede, at han havde lavet et styreudsving mod patruljebilen – men forklarede, at han på et tidspunkt, umiddelbart før han blev anholdt, ved et uheld var kommet til at gasse op. Hans fod gled på speederen, hvilket måske kunne opfattes som et styreudsving.

Han var kørende i en stor monstertruck-lignende bil, men var ikke tiltalt for at have overtrådt øvrige bestemmelser i færdselsloven ved sin kørsel, udover at have udvist manglende agtpågivenhed.

Betjente blev afhørt om episoden

De betjente, der førte politipatruljevognen, blev afhørt og forklarede om episoden. De forklarede, at der ikke var tale om en sædvanlig eftersættelse af en vanvidsbilist, idet der ikke var tale om hasarderet kørsel eller kørsel overfor rødt lys eller lignende.

Betjentene følte sig i fare i forbindelse med de pågældende episoder, særligt på grund af størrelsesforholdet mellem patruljebilen og monstertrucken. Betjentene udtalte dog, at kørslen mod dem var foregået ved lav hastighed i forbindelse med, at tiltalte vendte sit køretøj.

For så vidt angår styreudsvinget, udtalte betjentene, at det ikke kunne afvises, at det var forårsaget ved en uheld fra tiltaltes side.

Manglende bevis fører til frifindelse

På denne baggrund blev tiltalte frifundet. Retten fandt ikke, at der var ført bevis for, at der var en nærliggende fareforvoldelse ved kørslen, ligesom tiltalte ikke havde det fornødne fortsæt til at forvolde fare.

I sagen havde politiet begæret monstertrucken konfiskeret, ligesom man havde nedlagt påstand om, at tiltalte skulle frakendes førerretten i 1 år.

Da retten frifandt for overtrædelse af straffelovens §252 og om, at han forsætligt havde forvoldt fare for andre trafikanter, blev konfiskationspåstanden ikke imødekommet.

Ligeledes blev han ikke frakendt førerretten, hverken betinget eller ubetinget som følge af forholdet. Efter afslutningen af hovedforhandlingen fik tiltalte tilbageleveret sit kørekort, der midlertidigt var inddraget under sagen.

Det var derfor en glad tiltalt, der forlod retten.

Del indlæg