Søg
Close this search box.

Case

Frifindes for forsøg på manddrab

Advokat Dickmeiss var forsvarer for en klient, der var tiltalt for i forening med en anden at have begået forsøg på manddrab ved blandt andet at have slået en mand i hovedet med en kødøkse, som deraf pådrog sig kraniebrud og hjerneblødning.

Herudover var de tiltalt for at have slået ham med kødøksen flere steder på kroppen, herunder i lænden, der medførte et behandlingskrævende kødsår.

Endelig var de tiltalt for med et kosteskaft at have slået den forurettede flere gange i hovedet og i øvrigt taget kvælertag på den forurettede og slået og sparket ham.

Erkender vold – men nægter forsøg på manddrab

De tiltalte nægtede forsøg på manddrab, men erkendte at have begået grov vold mod den forurettede.

Mellem de tiltalte var der uenighed om, hvem der havde slået med kødøksen, herunder om de begge skulle gøres ansvarlige herfor.

Dømt i byretten – frifundet i landsretten

I byretten blev advokat Dickmeiss’ klient dømt for forsøg på manddrab, mens den anden tiltalte alene blev dømt for grov vold og ikke gjort ansvarlig for slaget med kødøksen. I byretten blev advokat Dickmeiss’ klient idømt 6 års fængsel.

I landsretten blev begge de tiltalte frifundet for forsøg på manddrab. Landsretten lagde til grund, at det var advokat Dickmeiss’ klient, der havde slået med kødøksen mod hovedet, men retten fandt ikke, at det udgjorde et forsøg på manddrab, idet det ikke kunne udelukkes, at slaget var sket med bagsiden af øksen.

Retten fandt ikke, at den anden tiltalte tillige kunne gøres ansvarlig for slaget i hovedet med øksen, idet dette slag gik ud over det forventelige for den anden tiltalte.

På denne baggrund blev advokat Dickmeiss’ klient idømt 2 år og 9 måneder, mens den anden tiltalte blev idømt 1 år og 9 måneder.

Del indlæg