Søg
Close this search box.

Case

Frifindelse for hærværk

Advokat Dickmeiss var forsvarer for en klient, der var tiltalt for at have begået hærværk af betydeligt omfang ved at have kravlet op i et stillads og påført et guldbelagt spir maling, samt at have kastet en brandslukker ned fra stilladset på ejendommens tag, hvorved tagsten gik i stykker.

Tiltalte nægter hærværk – fulgt efter af personer

Den tiltalte nægtede, at han havde begået det pågældende hærværk. Han forklarede, at han kom gående og passerede den bygning, som hærværket var blevet begået imod, der var omgivet af et stillads, og opdagede at der var nogle personer som fulgte efter ham. Politiet kom lidt efter og anholdt ham.

Vidnerne forklarede, at de havde set en mand oppe i stilladset og der blev kastet en brandslukker ud fra stilladset, der ramte taget. De gik tættere hen mod ejendommen og så manden på vej ned fra stilladset.

Vidner passerede tiltalte nær stilladset

De så ikke, at manden hoppede ned fra stilladset, idet indgangen til stilladset lå den anden side af der, hvor vidnerne stod. Umiddelbart efter passerede tiltalte vidnerne, hvorefter de fulgte efter ham og ringede til politiet, der kom og anholdt ham.

Retten frifinder tiltalte på baggrund af rimelig tvivl

Advokat Dickmeiss gjorde gældende, at der var en rimelig tvivl om, hvorvidt tiltalte var den rigtige gerningsmand, idet vidnerne ikke havde set ham komme ned fra stilladset, men blot antaget, at han var gerningsmanden, da han passerede dem.

Retten fandt, at der var en rimelig tvivl om, hvorvidt tiltalte var den rigtige gerningsmand, hvorfor man frifandt den tiltalte.

Endnu et bevis på, at enhver rimelig tvivl skal komme den tiltalte til gode.

Del indlæg