Søg
Close this search box.

Case

Frifindelse for brandstiftelse

Advokat Dickmeiss var forsvarer for en ung mand, der sammen med 3 andre var tiltalt for at have sat brand i et madpakkehus på et fritidsareal.

Sagens forløb

De 4 drenge havde siddet i madpakkehuset og hygget sig og tændt et bål i en askekrukke. Efter bålet gik ud, hentede den ene dreng en skraldespand fyldt med pap og begyndte at putte pap på gløderne og antændte det.

De 3 andre drenge synes, det blev for meget og gad ikke være med længere og bad ham stoppe. Da han ikke gjorde det, valgte de at forlade stedet. Ilden havde på det tidspunkt ikke bredt sig og var ikke ude af kontrol.

Efter et par minutter kom drengen, der var blevet tilbage i skuret, og han tilsluttede sig de øvrige drenge. De kørte hen til en skole, hvor de senere kunne se, at der kom blå blink, og de kunne på sociale medier konstatere, at der havde været ild i madpakkehuset.

Tiltalen og vores forsvar

Advokat Dickmeiss’ klient var tiltalt for i forening med de øvrige drenge at have været med til at sætte ild til madpakkehuset. Advokat Dickmeiss gjorde gældende, at hans klient havde forladt stedet, før ilden udviklede sig, og ikke kunne vide, at madpakkehuset ville brænde ned.

Han havde endvidere sagt fra, idet han ikke synes, at der skulle lægges yderligere pap på bålet. På denne baggrund havde han ikke anset det som overvejende sandsynligt, at der ville gå ild i madpakkehuset, ligesom han ikke kan anses for at have været medvirkende til, at madpakkehuset brændte ned, idet han aktivt havde taget afstand fra det og havde forladt stedet.

Rettens dom – frifindelse

Retten fulgte advokat Dickmeiss’ synspunkter og frifandt klienten. Drengen, der blev tilbage i madpakkehuset, blev dømt for uagtsom ildspåsættelse.

Del indlæg