Søg
Close this search box.

Case

Spirituskørsel – drukket efter kørslen

Advokat Dickmeiss var forsvarer for en klient, der var tiltalt for at have kørt spirituskørsel.
Klienten havde endvidere kørt bil, selvom han var frakendt førerretten.

Promille målt på 2,39 – to øl drukket efter kørslen

Klienten var tidligere dømt 2 gange for spirituskørsel. I denne sag var målt en promille på 2,39. Klienten gjorde gældende, at han havde drukket mindst 2 øl efter kørslen, og på den baggrund kunne det ikke anerkendes, at han havde kørt med en promille på 2,39.

I sagen afgav klienten forklaring om, at han havde drukket 2 øl efter kørslen, og der blev ført et vidne, der kunne bekræfte, at han havde set tiltalte drikke 2 øl. Øldåserne var blevet kastet bort på en mark, men politiet havde ikke kunnet finde dåserne. I sagen blev der foretaget beregning, som viste, at hans promille på kørselstidspunktet, ved indtagelse af 2 øl efter kørslen, ville have været 1,81 promille.

Retten enig i argumentation for mindre promille

Advokat Dickmeiss gjorde gældende, at det var godtgjort, at klienten havde drukket efter kørslen, hvorfor det ikke kunne lægges til grund, at hans promille var 2,39. Det måtte lægges til grund, at han havde drukket 2 øl, og på baggrund af beregningerne skulle hans promille fastsættes til 1,81.

Retten var enig i, at det alene kunne lægges til grund, at hans promille på kørselstidspunktet udgjorde 1,81. Klienten blev derfor idømt 20 dages fængsel – og ikke 40 dage – som anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om.

Del indlæg